Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa z architektem wnętrz

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-05-22

Współpracuję z architektem wnętrz od 2 miesięcy (zapłaciłem już mu 2 faktury), pozostała 3. faktura, natomiast projektu nadal nie dostałem. Opóźnienie sięga już prawie miesiąca. Czy umowa, którą sporządziliśmy, jest w ogóle wiążąca? Zapis na niej jest taki: „Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach”. Tymczasem architekt przesłał mi umowę, ja ją podpisałem, zeskanowałem i odesłałem e-mailem. Nie dostałem maila zwrotnego z podpisem. Czy umowa jest wiążą? Czy musi zostać podpisana osobiście, skoro jest zapis, że została spisana?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Umowa jest jak najbardziej wiążąca. Nawet jeśli nie została podpisana przez architekta. To on przygotował umowę, przesłał ją do Pana, Pan ją zatwierdził.

 

Przesłanie formularza umowy przez architekta na Pana adres stanowiło w ocenie klasyczną ofertę zawarcia kontraktu. Ten tryb zawierania umowy reguluje art. 66 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z § 1 powołanego przepisu oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Forma złożenia oferty pozostaje dowolna (z zastrzeżeniem wypadków, w których do zawarcia konkretnej umowy wymagana jest forma szczególna). Zatem przesłanie formularza obejmującego kompletne postanowienia proponowanej umowy , należy traktować niewątpliwe jako ofertę, która uzależnia zawarcie kontraktu jedynie od akceptacji swoich postanowień przez adresata. Tym samym złożenie przez Pana podpisu na formularzu i przesłanie go faksem do architekta skutkowało przyjęciem oferty. Należy uznać, że strony łączy umowa o dzieło.

 

Podstawę prawną rozwiązania problemu stanowią przepisy art. 635 w zw. z art. 494 § 1 i 2. Zgodnie z art. 635 „jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła”. Natomiast w myśl art. 494 „strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Stosownie do § 2 tego przepisu zwrot świadczenia na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Termin umowny na oddanie dzieła minął.

 

P„rzyjmujący zamówienie nie ukończył dzieła w umówionym terminie, co zaktualizowało prawo Pana do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. Skoro bowiem zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, to tym bardziej na podstawie art. 635 k.c. dopuszczalne jest odstąpienie przez zamawiającego od umowy o dzieło także po upływie terminu do wykonania dzieła” (tak wyrok SN z dnia 12.01.2012 r., IV CSK 182/11, OSNC 2012/7-8/90).

 

Nie rozumiem, czemu zapłacił Pan drugą część – skoro nie ma Pan jeszcze nic. Proszę wystosować pismo do architekta, dając mu 7-dniowy termin na ukończenie dzieła – jeśli chce Pan jednak mieć ten projekt, pod rygorem odstąpienia od umowy i żądania zwrotu należności.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »