Kto powinien go złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki po sprzedaży mieszkania?

Na jakie czynności rozciągają się obowiązki pośrednika nieruchomości? Chodzi konkretnie o to, że po spłacie mojego kredytu hipotecznego bank powinien wydać zaświadczenie, że hipoteka nie jest już obciążona. Nowy właściciel mojego mieszkania musi owo zaświadczenie zawieść do sądu, tak abym ja mógł wziąć kredyt hipoteczny na nowe mieszkanie. Jak zmusić nowego właściciela, by to zrobił? Czy pośrednik nieruchomości musi mi w tym pomóc? Nowy właściciel mojego dotychczasowego mieszkania bardzo się z tym ociąga. Nie wiem, jak w tej sytuacji postąpić. Czy powinienem odstąpić od transakcji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kto powinien go złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki po sprzedaży mieszkania?

Obowiązki pośrednika nieruchomości

Co do obowiązków pośrednika – zwykle określa je umowa. Wcześniejsze regulacje prawne zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami określały, iż do obowiązków pośrednika nieruchomości należy przede wszystkim zawieranie i wykonywanie umów pośrednictwa według reguł sprecyzowanych w ustawie.

Zgodnie z art. 180 ww. ustawy:

„1. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na zawodowym wykonywaniu przez pośrednika w obrocie nieruchomościami czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:

1) nabycia lub zbycia praw do nieruchomości;

2) nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;

3) najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części;

4) innych niż określone w pkt 1-3, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.

1a. Pośrednik w obrocie nieruchomościami może wykonywać opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomości.

2. Pośrednik wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1, osobiście lub przy pomocy innych osób wykonujących czynności pomocnicze i działających pod jego bezpośrednim nadzorem, ponosząc za ich czynności odpowiedzialność zawodową określoną w ustawie.

3. Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W umowie wskazuje się w szczególności pośrednika w obrocie nieruchomościami odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie, numer jego licencji zawodowej oraz oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

3a. Umowa pośrednictwa może być zawarta z zastrzeżeniem wyłączności na rzecz pośrednika w obrocie nieruchomościami lub podmiotu prowadzącego działalność, o której mowa w art. 179 ust. 3. Przepis art. 550 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio”.

Zgodnie z ustępem 4 przez umowę pośrednictwa pośrednik w obrocie nieruchomościami zobowiązuje się do dokonywania dla zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w ust. 1, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia pośrednikowi w obrocie nieruchomościami.

Zwykle nie są to czynności polegające na składaniu wniosków do sądu – choć bywa i tak – o ile określa to umowa zawierana między pośrednikiem a klientem.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek o wykreślenie z hipoteki – obowiązek właściciela

Pośrednik nie może złożyć w sądzie wniosku o wykreślenie z hipoteki. Samo zaświadczenie nie jest wystarczające. Potrzebny jest wniosek na druku sądowym, podpisany przez właściciela nieruchomości. Wniosek opłacony można wysłać pocztą. Nie trzeba iść tam osobiście.

Nadto sam wpis na hipotekę w żaden sposób nie koliduje Panu z wzięciem kredytu. Wpis obciąża nieruchomość, a nie Pana jako byłego właściciela. Wpis jest w KW, właścicielem w KW jest już ktoś inny. Pana zasadniczo w ogóle nie powinno interesować, czy zostanie wykreślony z KW, czy nie.

Pan po spłacie kredytu widnieje w BIK (gdzie informacji zasięga bank) jako „czysty”, bez zobowiązań kredytowych. Bez problemu może Pan zaciągnąć nowe zobowiązanie bez względu na wpis do KW starego mieszkania.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »