Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeprowadzenie sprawy spadkowej bez obecności jednego ze spadkobierców

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2021-03-29

Zmarł mój brat, który nie miał żony ani dzieci. Nie spisał testamentu, spadkobiercami ustawowymi są: tata, drugi brat i ja. Czy istnieje jakiś sposób na przeprowadzenie sprawy spadkowej po bracie bez udziału spadkobiercy? Obecni byliby mój tata i drugi brat. Chodzi o to, że mieszkam za granicą i będzie mi bardzo trudno przyjechać, dlatego zależy nam na przeprowadzeniu sprawy spadkowej bez mojej obecności. Z informacji, jakie pozyskał tata, wynika, że u notariusza nie da się beze mnie tej sprawy załatwić, musielibyśmy być wszyscy. Czy w sądzie też jest taki wymóg? A może jest jakaś inna możliwość?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeprowadzenie sprawy spadkowej bez obecności jednego ze spadkobierców

Postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku po bracie

Rzeczywiście uzyskanie notarialnego poświadczenia dziedziczenia wymaga jednoczesnej obecności wszystkich osób, które mogą być spadkobiercami ustawowymi (i ewentualnie testamentowi). W Państwa sytuacji, wobec Pani trudności z przyjazdem do kraju, tę alternatywę trzeba będzie odrzucić. W związku z tym pozostaje założenie sprawy sądowej celem stwierdzenia nabycia spadku po Pani zmarłym bracie.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku po bracie

Po wniesieniu sprawy do sądu spadku, w wezwaniu na rozprawę zawarta będzie informacja, czy obecność danej osoby jest obowiązkowa, czy też nie. Czyli jeśli na wezwaniu, które Pani otrzyma, nie zostanie zamieszczona informacja o obowiązkowym stawiennictwie, to nie ma Pani obowiązku stawiać się na rozprawie. To, czy sąd wezwie Panią do osobistego stawiennictwa, może zależeć od tego, czy od śmierci Pani brata minęło już 6 miesięcy – w tym terminie spadkobierca może bowiem złożyć oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Zatem sąd, mając wątpliwości co do tego, czy złożyła Pani takie oświadczenie, może wezwać Panią do stawiennictwa na rozprawie celem złożenia takiego oświadczenia przed sądem. Niemniej jednak przepisy stanowią, że oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem (art. 118 § 3 Kodeksu cywilnego). Zatem można je złożyć u notariusza w formie ustnej lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym – a więc oświadczenie takie można złożyć również przez pełnomocnika.

Zapewnienie spadkowe co do kręgu spadkobierców zmarłego brata

Dodatkowo podczas rozprawy o stwierdzenie nabycia spadku sąd jest obowiązany odebrać zapewnienia spadkowe. Zapewnienie spadkowe to instytucja, która ma na celu ustalenie istnienia wszystkich spadkobierców oraz ewentualnego istnienia testamentu. W większości przypadków wystarczy, gdy zapewnienie spadkowe złoży tylko jeden ze spadkobierców (w Państwa przypadku, jak rozumiem, mogą to zrobić dwie osoby). Jeśli w Państwa sprawie sytuacja nie będzie budziła wątpliwości sądu, to nieobecność jednego ze spadkobierców nie powinna pociągać za sobą żadnych negatywnych konsekwencji (najlepiej jeśli w Pani imieniu w sądzie stawi się pełnomocnik procesowy, można oczywiście napisać też do sądu odpowiednie pismo zawierające usprawiedliwienie nieobecności). Jeśli jednak z jakichś przyczyn sądowi nie będzie wystarczało złożenie zapewnienia spadkowego przez brata i ojca – to można złożyć do sądu wniosek o zwrócenie się do Konsula RP o odebranie w trybie pomocy prawnej takiego zapewnienia spadkowego w konsulacie. Niestety, nie ma możliwości złożenia go przez pełnomocnika, trzeba złożyć je osobiście.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »