Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rękojmia i gwarancja w umowie o roboty budowlane

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 2016-09-01

Mam potencjalnego wykonawcę domu szkieletowego, z którym negocjuję umowę. Wykonawca w umowie nie chce dać żadnej gwarancji na swoje prace, a tylko 3 lata rękojmi. Rękojmia z mocy prawa i tak obowiązuje, więc to żadna łaska. Chcę, żeby wykonawca udzielił 10 lat gwarancji na konstrukcję budynku, ale on odmawia, dając w zamian 10 lat rękojmi na konstrukcję. Czy 10-letnia rękojmia na konstrukcję zabezpiecza moje interesy i czy w ogóle będzie ona wiążąca? Czy należy się domagać gwarancji, a jak nie, to szukać innego wykonawcy?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Uczciwe podejście do klienta, dziękuję. Z wyrazami szacunku.
Krzysztof, 69 lat, inż., emeryt.
Dobra i fachowa i zrozumiała odpowiedź.
Wiesław, 62 lata, fotograf
Bardzo szybka i treściwa odpowiedź
Sandra
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Muszę teraz czytać to \"ze zrozumieniem\".
Lena, sekretarka, 41 lat
Bardzo dziękuję
Barbara
Szybko i profesjonalnie. Dziękuję
Michał, socjolog, 45 lat
Po otrzymaniu wyceny pomyślałam - hmmm drogo. Jednakże szybko zmieniłam zdanie gdy tylko otrzymałam odpowiedz na moje pytanie. Odpowiedz szybka szczegółowa, czytelna i zrozumiała. Wątpliwości wyjaśniane błyskawicznie. Pani Kasiu dziękuje, pozdrawiam
Justyna
Jestem bardzo zadowolona, zaskoczona szybkością, ciesze się, że mogłam zadać pytania dodatkowe.
Małgorzata, 34 lata, biolog
Bardzo dziękuję za szybką konkretną odpowiedź. Jestem zadowolona z Państwa pomocy.
Małgorzata, nauczyciel, 57 lat
Szybka reakcja panelu eporady24 w sytuacji , gdzie odpowiedź na miliony pytań rodzących się w głowie a czas w danym momencie jest cenniejszy od sztabki złota :-) 
 
Barbara
Odpowiedź pojawiła się szybko i była wyczerpującą i spersonalizowana. Cena zaskakująco niska. Świetnie działający serwis, wygodne sposoby płatności, wszystko fantastycznie zorganizowane. Z góry wiadomo ile się zapłaci, więc nie ma obaw, że konsultacja będzie kosztowna. Każdemu polecam, zwłaszcza jak ktoś ceni sobie możliwość załatwiania spraw mejlowo i sprawnie.
Emilia, 25 lat, farmaceuta
Bardzo dziękuję za wyczerpująca odpowiedź:) pozdrawiam
Joanna, mgr ekonomii, 46 lat
Bardzo solidny i szybki serwis 7 dni w tygodniu, zwłaszcza dla kogoś kto przebywa za granica.
Artur
Wszystko super. Serdecznie polecam. Dziękuję za wyczerpującą poradę.
Marian, 61 lat
Wyczerpująca ocena. Bardzo szybka. Dobra cena.
Maria
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Jest ona dla mnie zrozumiała i czytelna. 
Barbara
Dziękuję za wyczerpującą informacje i krótki czas oczekiwania na odpowiedź co często ma istotne znaczenie. 
Wiesław, lekarz, 58 lat
Opinia jest bardzo wyczerpująca, dokładna, obszerna, a prawnik wykazał się doskonałą znajomością psychiki i wczuł się w sytuację klienta. W analizie otrzymałam odpowiedzi nawet na niezadane jeszcze pytania. Odpowiedź na zapytanie otrzymałam bardzo szybko. Bardzo dziękuję i polecam tę formę porad prawnych.
Magdalena, 58 lat, nauczyciel
Profesjonalnie i szybko i niedrogo. 
Teresa, 60 lat
Polecam bardzo pomocna strona.
Adam, fizjoterapeuta, 28 lat
Bardzo dziękuję za bardzo szybką i klarowną odpowiedź. Szkoda, że przepisy prawa, w opisanej sytuacji, nie ujmują problemu na tyle jednoznacznie, że mógłbym mieć pewność jak sprawy się potoczą. 
Wojciech, elektronik, 72 lata
Odpowiedzi są wyczerpujące. Polecam
Małgorzata, 56 lat
Wszechstronna analiza problemu, wysoki poziom wiedzy eksperckiej, dostępność usługi także w dni ustawowo wolne od pracy
Jacek, przesiębiorca
Szybko. Sprawnie. Wyczerpująco.
Krzysztof
W moim przekonaniu podawanie art i paragrafów w danej sprawie bardzo dobrze objaśnia sprawę bo można się na nie powołać. Po za tym otrzymałam wskazowki o moich prawach i jak mogę wpływać na przebieg swojej sprawy.
Genowefa
Bardzo dziękuję po raz kolejny za profesjonalną pomoc i cierpliwość.
Przemysław
Dziękuję za wyczerpujacą odpowiedz, która bardzo pomogła.
Anna
Dziękuję za szybką, wyczerpującą odpowiedź na nurtujące mnie wątpliwości. Korzystałam już z usług Państwa Firmy jestem bardzo usatysfakcjonowana. Polecam Państwa usługi .
Halina, ekonomista
Jak dla mnie usługa została wykonana z prawdziwym profesjonalizmem i bardzo po ludzku. Nie czułam się jak petent tylko jak człowiek któremu poświęcono czasu tyle ile potrzebowałam. Informacje zostały przekazane w sposób przystępny, jasny i cierpliwy. 
Dorota, ekonomista, 62 lata
Jestem pod dużym wrażeniem. Wiedza, duży wkład pracy, cena - bardzo uczciwe. 
Jacek

W pierwszej kolejności zwracam uwagę, że sprawę rozpatrywać będziemy na gruncie obowiązujących od 25 grudnia 2014 r. nowych przepisów. Dodam, że na mocy art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) do rękojmi za wady wykonanego obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Te zaś w art. 638 § 1 K.c. odsyłają do uregulowań rękojmi przy sprzedaży. W art. 638 § 2 K.c. co do gwarancji odsyłają do przepisów o gwarancji przy sprzedaży. Podsumowując, będziemy analizować problem na gruncie przepisów o rękojmi i gwarancji przy sprzedaży.

Według brzmienia art. 568 § 1 K.c. sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona – gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Z ustawy zatem aktualnie przysługiwać Panu będzie pięcioletni termin rękojmi.

Zgodnie z art. 558 K.c. strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych (§ 1). Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym (§ 2).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że przewidziany w art. 568 K.c. termin wygaśnięcia uprawień z tytułu rękojmi może być przedłużony umową stron (wyrok Sądu Najwyższego z 5 sierpnia 2008 r. II CK 28/05, OSNC 2006, nr 6, poz. 107). Jest to stanowisko aktualnie jednolite i trudne do podważenia, choć są argumenty, które przemawiałyby za tym, że przedłużenie terminu rękojmi nie jest możliwe (podaje je w uzasadnieniu ww. wyroku SN). Z tego względu musi Pan liczyć się z tym, że w przypadku umownego przedłużenia terminu rękojmi kiedyś stanowisko orzecznictwa może ulec zmianie i istnieje (choć raczej zupełnie teoretycznie) możliwość, że sąd w przyszłości stwierdzi, że takie przedłużenie było nieskuteczne. Możliwość przedłużenia rękojmi nie wynika bowiem explicite z samego prawa, ale z jego wykładni. W aktualnym stanie prawnym i poglądach orzecznictwa i doktryny mogą Państwo przedłużyć termin trwania rękojmi do lat 10 i takie przedłużenie będzie skuteczne.

Trudno odpowiadać na pytanie, czy konieczne jest ustanowienie gwarancji, czy też dostatecznie Pańskie interesy ochroni rękojmia, bowiem w istocie warunki wynikające z gwarancji mogą być różne. Istotą gwarancji jest to, że jest ona dobrowolnie udzielana przez wykonawcę i to on kształtuje przesłanki skorzystania z niej, własne obowiązki i uprawnienia korzystającego z gwarancji. Tak naprawdę więc od samych warunków gwarancji zależy, czy będzie ona bardziej korzystna od rękojmi, która jest regulowana ustawą.

Aktualnie regulacje ustawowe dotyczące gwarancji zostały rozszerzone (art. 577 K.c. i in.). Ustawa podaje przykładowy tylko katalog obowiązków gwaranta, które mogą polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług (art. 577 § 2 K.c.). Gdyby jednak w umowie nie określono precyzyjnie obowiązków gwaranta, należy zastosować przepisy ustawy w tym względzie. Zgodnie z art. 577 § 3 K.c., jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeśli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana (§ 4).

Jeśli nie zastrzeżono inaczej w gwarancji, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy (art. 578 K.c.).

Ustawa określa także, iż gwarant powinien wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, a także powinien dostarczyć rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca, w którym rzecz została wydana (art. 580 § 2 K.c.).

Podsumowując, to oświadczenie gwaranta wykreuje Pan uprawnienia z tytułu gwarancji, jeśli natomiast oświadczenie nie będzie ich precyzowało, trzeba przyjąć na podstawie ustawy, że na podstawie gwarancji mógłby Pan w terminie określonym w gwarancji żądać usunięcia wady fizycznej rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, z tym, że dotyczy to wad tylko powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy. Gwarant powinien wykonać swoje zobowiązanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od (w Pana przypadku) zawiadomienia o wadzie. Co bardzo istotne i stanowi podstawową różnicę z rękojmią – w gwarancji (o ile nie określi tego oświadczenie gwaranta) nie ma wyznaczonego terminu na zgłoszenie wady.

W rękojmi precyzyjniej zostało określone, co należy traktować jako wady rzeczy (w gwarancji przypominam dookreślono je tylko jako „wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy”). Według art. 556 (1) § 1 i 3 K.c.:

„§ Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

§ 3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.”

Zatem definicja wady obejmuje znacznie szerszy zakres niż tylko „wady tkwiące w rzeczy sprzedanej”, bo dotyczy niezgodności rzeczy z umową. Jednak wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na korzystającego z rękojmi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili (art. 559 K.c. – tu podobnie do gwarancji, jednak precyzyjniej określono odpowiedzialność za wady, który wyniknęły z przyczyn tkwiących w rzeczy).

W rękojmi przysługują Panu następujące uprawnienia:

„Art. 560

§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.”

Art. 561

§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

§ 2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

§ 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.”

Art. 5611

§ 1. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

§ 2. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

§ 3. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.”

„Art. 5613 Z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 i 3 koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.”

To tylko niektóre uprawnienia przewidziane w ustawie, ale jak Pan dostrzega stawiają one Pana w bardzo dobrej pozycji względem wykonawcy. Prawdopodobnie w warunkach gwarancji nie zaproponowano by Panu tylu korzystnych rozwiązań. Na Pana niekorzyść przemawia tylko nieokreślenie w ustawie, w jakim terminie powinien wykonawca naprawić wadę lub wymienić rzecz – podanie bowiem, iż powinien to zrobić w „rozsądnym czasie” jest na tyle ogólne, że wykonawca może przedłużać naprawę, a Panu tym samym zahamować możliwość skorzystania z innych uprawnień.

W poprzedniej regulacji problemem dla osoby korzystającej z rękojmi pozostawało dochowanie tzw. aktów staranności, tj. zbadanie rzeczy, zawiadomienie sprzedawcy w krótkim terminie o wadzie. Aktualnie wymagania dopełnienia takich aktów staranności zostały zachowane tylko w obrocie między przedsiębiorcami (nie sygnalizuje Pan, by był przedsiębiorcą i budynek chciał budować w zakresie swojej działalności gospodarczej).

Zatem przy sprzedaży między przedsiębiorcami:

„Art. 563

§ 1. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

Art. 564 W przypadkach przewidzianych w art. 563 utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego lub do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, jeżeli sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.”

Jednak dla osób niebędących przedsiębiorcami ustawa także ogranicza czas, w jakim można skorzystać z rękojmi po wykryciu wady. Dla konsumenta (gdy zleci Pani wybudowanie budynku przedsiębiorcy, sama zaś dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) termin ten zrównuje się z terminem 5 lat do wykonania roszczeń z tytułu rękojmi. Jednak i tak jest to poważne ograniczenie na korzyść gwarancji, jeśli rękojmia miałaby trwać 10 lat. Praktyczne jego skutki są takie, że musi Pan pamiętać, by zgłosić roszczenie w odpowiednim terminie, w postępowaniu sądowym druga strona może podważać np. podany przez Pana początek terminu.

„Art. 568 K.c.

(…)

§ 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w § 1 (pięciu lat dla budynków).

§ 3. W terminach określonych w § 2 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

§ 4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

§ 5. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

§ 6. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.”

Podobne regulacje o zawieszeniu poszczególnych uprawnień przewidują ustawowe regulacje dotyczące gwarancji:

„Art. 581 § 1. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

§ 2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.”

Podsumowując, jeśli wykonawca nie udzieliłby Panu korzystnych warunków gwarancji, rękojmia chroni w sposób dostateczny, a jej rozszerzenie do lat 10 będzie stanowiło niewątpliwą korzyść.

Rozwinę jeszcze kwestię różnic między gwarancją i rękojmią:

  • Przepisy o umowie o dzieło wyłączają odpowiedzialność z tytułu wady rzeczy, jeśli powstała ona z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego. Gdyby zatem to z uwagi na dostarczony przez Pana materiał konstrukcja uległa wadzie, wykonawca może zwolnić się od odpowiedzialności (chyba że inaczej postanowią Państwo w umowie). Gwarancja, jeśliby nie zastrzeżono, nie zawierałaby takiego wykluczenia.
  • Dla dochodzenia roszczeń z rękojmi musi Pan udowodnić istnienie wady w rozumieniu przepisów K.c. o rękojmi, co może się okazać trudniejsze niż po prostu dowiedzenie istnienia wady przy dochodzeniu roszczeń z gwarancji. Proszę zastanowić się jeszcze, jak można by odnieść definicję wady na gruncie tak rękojmi jak i gwarancji do najczęstszych wad, które mogą powstać w domu o konstrukcji szkieletowej – czy będzie można dowieść, że tego typu wady wyczerpują definicję z ustawy.
  • Roszczeń z tytułu rękojmi nie może Pan przenieść na inną osobę, z tytułu gwarancji – może.
  • Jak wskazywałam, druga strona może chcieć się zwolnić od odpowiedzialności z powołaniem się na upływ terminu, Pan natomiast będzie musiał udowodnić, że termin nie upłynął i kiedy stwierdził wadę.
  • W rękojmi odpowiedzialność jest od momentu wydania rzeczy (w umowie warto określić, który moment traktuje się jako moment wydania rzeczy); w gwarancji – od jej udzielenia bądź momentu określonego w dokumencie gwarancyjnym.
  • Także w przypadku udzielenia gwarancji warto dookreślić terminy, w jakich wykonawca ma naprawić wadę i ustanowić np. kary umowne za ich niedochowanie.

Proszę zatem rozważyć, czy powyżej wskazane ograniczenia rękojmi będą dla Pana miały znaczenie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Umowa zawarta przez telefon

Czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą mogę odstąpić od umowy zawartej przez telefon? Zadzwoniła do mnie pani z firmy X. Zgodziłem się na przesłanie ankiety za pobraniem 300 zł, jednak nie odebrałem tej przesyłki. Czy mogę jej nie odbierać i czy umowa między nami jest zawarta? Czy nie odbierając przesyłki i nie płacąc za nią, nie narażam się na późniejszą windykację należności? Domyślam się, że faktura została już wystawiona. W czasie rozmowy pani z tej firmy nie informowała mnie o możliwościach odstąpienia od umowy.

Wysoka druga rata ubezpieczenia OC

W maju kupiliśmy samochód, ubezpieczyliśmy go oczywiście od razu. Składka OC została rozłożona na 2 raty. W sierpniu żona miała kolizję (dostała mandat). Po pewnym czasie TU zażądało drugiej raty nie w ustalonej wysokości (340 zł), tylko w kwocie 1200 zł. Czy TU miało do tego prawo?

Czy umowa o poufności może funkcjonować oddzielnie?

Czy do umowy o poufności potrzebna jest inna umowa? Czy umowa o poufności może funkcjonować oddzielnie?

Ustalenia ustne i wyparcie się ich

Wynajmuję lokal użytkowy, gdzie prowadzę sklep, okres wypowiedzenia to 3 miesiące. Od pewnego czasu szukałam innego lokalu, w innym mieście. Umówiłam się z właścicielem, że gdy znajdę nową lokalizację, wypowiedzenie umowy podpiszemy z datą wcześniejszą, bym nie musiała płacić czynszu za 3 miesiące. Teraz chciałam właśnie w ten sposób sfinalizować współpracę, ale właściciel wyparł się tych ustnych ustaleń. Co mam zrobić? Czuję się oszukana.

Czy mogę odstąpić od umowy?

Na prezentacji kupiłam odkurzacz. Sprzedawca namówił mnie, żebym go wzięła na firmę. Podczas pierwszego użycia sprzętu okazało się, że urządzenie jest uszkodzone. Chciałabym zrezygnować z zakupu, bo koszt był bardzo wysoki, a sprzęt miał być niezawodny przynajmniej przez 3 lata. Jak skutecznie się z tego wyplątać? Czy możliwa jest zmiana umowy z firmy na osobę prywatną, a następnie odstąpienie od niej?

Umowa przelewu wierzytelności

Miałam wypadek samochodowy, likwidacja szkody nastąpiła z OC sprawcy, przydzielono mi auto zastępcze niejako „w pakiecie”. Ubezpieczyciel zwrócił wynajmującemu jedynie część kosztów za najem auta zastępczego. Wynajmujący zamierza dochodzić swoich roszczeń przed sądem, dlatego zwrócił się do mnie z prośbą o podpisanie umowy przelewu wierzytelności wobec TU. Moje obawy dotyczą sytuacji, kiedy proces zostanie przegrany, a wynajmujący może zechcieć obciążyć poszkodowanego kosztami najmu auta wraz z odsetkami. Czy umowa przelewu wierzytelności zabezpiecza przed taką sytuacją (przecież poszkodowany, ponieważ przelał wierzytelność, nie będzie już miał zatem żadnych możliwości dochodzenia swoich roszczeń), czy też musi być jakiś specjalny zapis w umowie przelewu wierzytelności?

Samochód kupiony z zatajonym zastawem

Zakupiłam samochód w komisie samochodowym. Na fakturze sprzedaży mam adnotację, że samochód jest wolny od wad prawnych. Jak się właśnie okazało, samochód sprzedany przez pierwszego właściciela był obciążony kredytem. Właściciel, sprzedając auto do komisu, w pełni go nie spłacił. Bank wypowiedział umowę, nie zabierając jednak samochodu. Obecnie toczy się sprawa o przywłaszczenie przez pierwszego właściciela pieniędzy z kredytu. Bank odszukał mnie jako nowego właściciela. Jakie mam szanse i co powinnam zrobić, aby bank nie odebrał mi samochodu? Mam dokumenty zakupu również z adnotacją, że samochód jest wolny od wad prawnych. Proszę o pomoc!

Zerwanie umowy z operatorem telekomunikacyjnym z powodu zmiany miejsca zamieszkania

Przez kilkanaście lat mieszkałam w lokalu socjalnym, ale skończyła mi się umowa z gminą i zakupiłam mieszkanie własnościowe. Miałam podpisaną umowę na dostarczanie usług (TV, Internet, telefon domowy) z operatorem telekomunikacyjnym na adres lokalu socjalnego. Po przeprowadzce okazało się, że mój dostawca nie świadczy usług w moim nowym miejscu zamieszkania. Zgłosiłam się do operatora z prośbą o rozwiązanie umowy ze względu na to, że nie świadczy usług i nie mogę być dalej klientem. Usługodawca stwierdził, że zmiana miejsca zamieszkania to moja sprawa, a za zerwanie umowy nakazał mi zapłatę kary w kwocie 4000 zł. Jak ja mam rozumieć taką sytuację? Czy dostawca ma rację? Dołączam kopię umowy.Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »