Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Anulowanie rezerwacji hotelowej a odmowa zwrotu zaliczki

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2018-08-03

Mam pytanie związane z anulowaniem rezerwacji hotelowej. Kupiłem pobyt w hotelu z wyprzedzeniem ponad dwutygodniowym. Zakupu dokonałem za pośrednictwem strony internetowej pośrednika a nie hotelu. Następnego dnia po wpłaceniu zaliczki okazało się, że nie możemy pojechać i chcieliśmy zrezygnować. Okazało się, że zaliczka nie podlega zwrotowi. Dodam, że oferta, z której skorzystaliśmy, nadal jest dostępna na stronie pośrednika (co oznacza, że hotel ma wiele pokoi i że rezerwując jeden dla nas na 24 h, nie traci innych klientów). Ponadto termin realizacji usługi jest oddalony o 2 tygodnie, więc hotel ma dość czasu na sprzedaż zwolnionego przez nas pokoju. Czy istnieje jakiś przepis, na który można by się powołać, by uzyskać zwrot wpłaconej zaliczki?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Poradę prawną oceniam bardzo dobrze. Ze względu na zawiłość problemu mam wrażenie że na początku mieliśmy trudność ze zrozumieniem się ale dzięki możliwości skorzystania z dodatkowych pytań wszystkie niejasności zostały wyjaśnione. Polecam !
Aneta
Z serwisem wspolpracowalem juz kilka razy. Tym razem mialem przyjemnosc pracowac z Panem Michalem ktory pomogl mi odrzucic przedawniony dlug. Skontaktowala sie ze mna jedna z firm windykacyjnych ktora chciala wyegzekwowac dlug z 1999 r. Pan Michal nie tylko doradzil mi w jaki sposob mam z nimi rozmawiac ale przygotowal takze pismo ktore poskutkowalo zaniechaniem przez ta firme wszystkich dzialan windykacyjnych. Cala usluga byla kompleksowa, szybka i profesjonalna. Do tego przystepna cenowo.
Paweł, 42 lata
Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista

Generalnie należy dość ostrożnie korzystać z portali internetowych, które zamieszczają oferty hotelowe w niskich, okazyjnych cenach. Zazwyczaj w takich przypadkach odwołanie rezerwacji po jej dokonaniu jest już niemożliwe. Zaliczka z zasady powinna być zwrotna, zgodnie z brzmieniem Kodeksu cywilnego (K.c.), więc klient mógłby „w majestacie prawa” domagać się jej oddania, jednak i hotele, i pośrednicy wprowadzają regulacje określające terminy, po przekroczeniu których zaliczka jest zwrotna częściowo, a po kolejnych przepada.

Informując o warunkach i terminach wpłaconych zaliczek na stronie WWW i w korespondencji e-mail z klientem generalnie zawarte są warunki anulowania rezerwacji. Co oznacza, iż w przypadku rezerwacji pokoju hotelowego on-line u pośrednika, należy najpierw zapoznać się z dostępnym regulaminem, w którym wyraźnie winno być zaznaczone, kiedy i w jakich sytuacjach zaliczka nie podlega zwrotowi. Zakładam, że Pan znał tę treść, zanim Pan wpłacił zaliczkę.

Wpłacając zaliczkę, zawarł Pan umowę z hotelem / pośrednikiem i w sposób dorozumiany zaakceptował przedstawione warunki. Jeżeli jednak na stronie pośrednika brak jest wyraźnego wskazania, iż zaliczka nie podlega zwrotowi w określonych warunkach, że jest to zaliczka bezzwrotna, to można przyjąć, iż jest to klauzula niedozwolona, o której mowa w art. 3851 K.c. Zgodnie z nim – postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, nie uzgodnione indywidualnie, nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Każda ze stron ma prawo oczekiwać, że relacja wzajemnych praw i obowiązków będzie porównywalna, ekwiwalentna, co w przedstawionej sytuacji nie zachodzi.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W art. 3853 K.c. został uregulowany katalog niedozwolonych postanowień umownych (katalog ma charakter otwarty). Pkt. 12 ww. artykułu stanowi, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są postanowienia, które wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania. W ten sposób naruszona zostaje zasada ekwiwalentności świadczeń, gdyż obiekt noclegowy otrzymuje część świadczenia klienta w sytuacji, gdy sam jest zwolniony od spełnienia własnego świadczenia. Podkreślić przy tym należy, że przedsiębiorca hotelowy ma prawo do potrącenia poczynionych nakładów, poniesionych kosztów (jeżeli takie były) oraz kompensaty poniesionych strat w przypadku rezygnacji konsumenta z usługi. Jednakże kwota podlegająca potrąceniu powinna zostać ustalona w wysokości zbliżonej do rzeczywiście poniesionej straty. Dlatego też zwrotowi powinna podlegać niewykorzystana część zaliczki, po odliczeniu ww. kosztów. Jednakże do obowiązków przedsiębiorcy hotelowego należy wykazanie poniesionych kosztów lub nakładów i ich wysokości. W sytuacji niewykazania ich konsumentowi, należy się zwrot zaliczki w całej kwocie.

W pkt. 16 art. 3853 K.c. za niedozwolone postanowienia uważa się również postanowienia, które nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy. W związku z tym, w przypadku zawierania umowy z hotelem, powinna być również uregulowana sytuacja, kiedy to hotel ma obowiązek zwrócić zaliczkę lub zapłacić karę konsumentowi, w sytuacji gdy hotel rezygnuje z wykonania umowy.

Podsumowując: brak na stronie pośrednika regulacji określającej termin, po przekroczeniu którego zaliczka jest bezzwrotna lub zwrotna częściowo, bądź brak umieszczenia informacji o jej bezzwrotności w takim miejscu, aby osoba wpłacająca zaliczkę zapoznała się z tym warunkiem, upoważnia Pana do wytoczenia „dział” wskazanych powyżej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »