Niedotrzymanie warunków umowy ustnej

Miałam komuś sprzedać działkę i w międzyczasie trochę podniosłam cenę. Kupujący nie chce się zgodzić na większą cenę i prawdopodobnie nie dojdzie do sprzedaży. Kupujący twierdzi, że ma nagraną rozmowę ze mną, jak mówiłam o niższej cenie, i twierdzi, że niepotrzebnie wziął kredyt na kupno działki. Mówi, że za niedotrzymanie warunków umowy ustnej pozwie mnie do sądu. Czy kupujący faktycznie ma rację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niedotrzymanie warunków umowy ustnej

Umowa ustna i udowodnienie jej treści

Umów trzeba dotrzymywać. To stara zasada prawa zobowiązań. Umowy mogą być ustne, nic nie stoi na przeszkodzie, aby taka umowa była ważna. Problematycznym staje się udowodnienie treści takiej umowy. W tym wypadku ciężar dowodu spoczywał będzie na kupującym – on będzie musiał wykazać, że zawarliście umowę o określonej treści (zobowiązała się Pani sprzedać mu nieruchomość za określoną cenę), a obecnie Pani tej umowy dotrzymać na tych warunkach nie chce.

Jeśli kupujący nie ma nagrań, to jest słowo przeciwko słowu. Jeśli kupujący ma nagrania – jest w stanie udowodnić istnienie umowy przyrzeczonej – tak się to nazywa.

Ważność umowy przedwstępnej

Dla ważności umowy przedwstępnej nie ma znaczenia forma, w jakiej została dokonana, ani forma, jakiej prawo wymaga dla ważności umowy przyrzeczonej. Przepisy prawne nie wymagają także dla umów przedwstępnych zachowania formy szczególnej dla celów dowodowych.

Przepis art. 389 § 1 K.c. formułuje w zakresie treści umowy przedwstępnej przesłankę jej ważności, tj. wymóg określenia istotnych postanowień umowy przyrzeczonej. Obowiązek oznaczenia istotnych postanowień umowy przyrzeczonej sprowadza się do określenia przez strony w umowie tych elementów, które wyznaczają minimalny zakres treści zamierzonej w przyszłości czynności prawnej, nazywany także koniecznymi składnikami umowy (por. Z. Radwański, Teoria umów, Warszawa 1977, s. 71-73 i 252-254 oraz System prawa prywatnego, t. 2, s. 263 i 265).

Natomiast dla zawarcia ważnej umowy przedwstępnej nie ma znaczenia, czy strony zdołały uzgodnić inne postanowienia, nienależące do koniecznych składników umowy. Umowa przedwstępna dochodzi zatem do skutku, jeżeli strony złożyły zgodne oświadczenia woli, określając co najmniej konieczne elementy umowy przyrzeczonej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Niedotrzymanie warunków umowy i zmuszenie do jej zawarcia

Jeśli umowę zawarto ustnie – bez formy aktu notarialnego, wówczas Pani jako strony, która odmawia przystąpienia do umowy przyrzeczonej, w określonych warunkach, nie można prawnie zmusić do jej zawarcia. Strona zobowiązana – Pani – może zostać sądownie zobowiązana do naprawienia szkody, jaką kupujący poniósł przez to, że liczył na zawarcie umowy przyrzeczonej. O ile udowodni treść umowy – cenę, na jaką się umówiliście.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »