Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niedotrzymanie warunków umowy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-03-25

Miałam komuś sprzedać działkę i w międzyczasie trochę podniosłam cenę. Kupujący nie chce się zgodzić na większą cenę i prawdopodobnie nie dojdzie do sprzedaży. Kupujący twierdzi, że ma nagraną rozmowę ze mną, jak mówiłam o niższej cenie i twierdzi, że niepotrzebnie wziął kredyt na kupno działki. Mówi, że za niedotrzymanie warunków umowy pozwie mnie do sądu. Czy kupujący faktycznie ma rację?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Umów trzeba dotrzymywać. To stara zasada prawa zobowiązań. Umowy mogą być ustne, nic nie stoi na przeszkodzie, aby taka umowa była ważna. Problematycznym staje się udowodnienie treści takiej umowy. W tym wypadku ciężar dowodu spoczywał będzie na kupującym – on będzie musiał wykazać, że zawarliście umowę o określonej treści (zobowiązała się Pani sprzedać mu nieruchomość za określoną cenę), a obecnie Pani tej umowy dotrzymać na tych warunkach nie chce.

Jeśli kupujący nie ma nagrań, to jest słowo przeciwko słowu. Jeśli kupujący ma nagrania – jest w stanie udowodnić istnienie umowy przyrzeczonej – tak się to nazywa.

Dla ważności umowy przedwstępnej nie ma znaczenia forma, w jakiej została dokonana, ani forma, jakiej prawo wymaga dla ważności umowy przyrzeczonej. Przepisy prawne nie wymagają także dla umów przedwstępnych zachowania formy szczególnej dla celów dowodowych.

Przepis art. 389 § 1 K.c. formułuje w zakresie treści umowy przedwstępnej przesłankę jej ważności, tj. wymóg określenia istotnych postanowień umowy przyrzeczonej. Obowiązek oznaczenia istotnych postanowień umowy przyrzeczonej sprowadza się do określenia przez strony w umowie tych elementów, które wyznaczają minimalny zakres treści zamierzonej w przyszłości czynności prawnej, nazywany także koniecznymi składnikami umowy (por. Z. Radwański, Teoria umów, Warszawa 1977, s. 71-73 i 252-254 oraz System prawa prywatnego, t. 2, s. 263 i 265).

Natomiast dla zawarcia ważnej umowy przedwstępnej nie ma znaczenia, czy strony zdołały uzgodnić inne postanowienia, nienależące do koniecznych składników umowy. Umowa przedwstępna dochodzi zatem do skutku, jeżeli strony złożyły zgodne oświadczenia woli, określając co najmniej konieczne elementy umowy przyrzeczonej.

Jeśli umowę zawarto ustnie – bez formy aktu notarialnego, wówczas Pani jako strony, która odmawia przystąpienia do umowy przyrzeczonej, w określonych warunkach, nie można prawnie zmusić do jej zawarcia. Strona zobowiązana – Pani – może zostać sądownie zobowiązana do naprawienia szkody, jaką kupujący poniósł przez to, że liczył na zawarcie umowy przyrzeczonej. O ile udowodni treść umowy – cenę na jaką się umówiliście.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »