Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niedotrzymanie warunków umowy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-03-25

Miałam komuś sprzedać działkę i w międzyczasie trochę podniosłam cenę. Kupujący nie chce się zgodzić na większą cenę i prawdopodobnie nie dojdzie do sprzedaży. Kupujący twierdzi, że ma nagraną rozmowę ze mną, jak mówiłam o niższej cenie i twierdzi, że niepotrzebnie wziął kredyt na kupno działki. Mówi, że za niedotrzymanie warunków umowy pozwie mnie do sądu. Czy kupujący faktycznie ma rację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umów trzeba dotrzymywać. To stara zasada prawa zobowiązań. Umowy mogą być ustne, nic nie stoi na przeszkodzie, aby taka umowa była ważna. Problematycznym staje się udowodnienie treści takiej umowy. W tym wypadku ciężar dowodu spoczywał będzie na kupującym – on będzie musiał wykazać, że zawarliście umowę o określonej treści (zobowiązała się Pani sprzedać mu nieruchomość za określoną cenę), a obecnie Pani tej umowy dotrzymać na tych warunkach nie chce.

Jeśli kupujący nie ma nagrań, to jest słowo przeciwko słowu. Jeśli kupujący ma nagrania – jest w stanie udowodnić istnienie umowy przyrzeczonej – tak się to nazywa.

Dla ważności umowy przedwstępnej nie ma znaczenia forma, w jakiej została dokonana, ani forma, jakiej prawo wymaga dla ważności umowy przyrzeczonej. Przepisy prawne nie wymagają także dla umów przedwstępnych zachowania formy szczególnej dla celów dowodowych.

Przepis art. 389 § 1 K.c. formułuje w zakresie treści umowy przedwstępnej przesłankę jej ważności, tj. wymóg określenia istotnych postanowień umowy przyrzeczonej. Obowiązek oznaczenia istotnych postanowień umowy przyrzeczonej sprowadza się do określenia przez strony w umowie tych elementów, które wyznaczają minimalny zakres treści zamierzonej w przyszłości czynności prawnej, nazywany także koniecznymi składnikami umowy (por. Z. Radwański, Teoria umów, Warszawa 1977, s. 71-73 i 252-254 oraz System prawa prywatnego, t. 2, s. 263 i 265).

Natomiast dla zawarcia ważnej umowy przedwstępnej nie ma znaczenia, czy strony zdołały uzgodnić inne postanowienia, nienależące do koniecznych składników umowy. Umowa przedwstępna dochodzi zatem do skutku, jeżeli strony złożyły zgodne oświadczenia woli, określając co najmniej konieczne elementy umowy przyrzeczonej.

Jeśli umowę zawarto ustnie – bez formy aktu notarialnego, wówczas Pani jako strony, która odmawia przystąpienia do umowy przyrzeczonej, w określonych warunkach, nie można prawnie zmusić do jej zawarcia. Strona zobowiązana – Pani – może zostać sądownie zobowiązana do naprawienia szkody, jaką kupujący poniósł przez to, że liczył na zawarcie umowy przyrzeczonej. O ile udowodni treść umowy – cenę na jaką się umówiliście.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Nietypowa umowa kupna sprzedaży samochodu

Chcę kupić używany samochód. Mam jednak problem, ponieważ nie dysponuję na dzień dzisiejszy całą gotówką i dlatego zaproponowałem sprzedawcy...

 

Umowa użyczenia mieszkania między matką a dzieckiem

Mój pełnoletni syn chce zająć się wynajmem mieszkania, którego jestem właścicielką. Jak prawnie wygląda to zagadnienie? Czy jest możliwa umowa użyczenia...

 

Kupno mieszkania od spółki z o.o.

Kupno mieszkania od spółki z o.o.

Zamierzam kupić mieszkanie od spółki z o.o. Czy w związku z faktem, iż jedna ze stron nie jest osobą fizyczną transakcja ta jest bardziej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »