Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bank chce zabrać mieszkanie po zaprzestaniu spłaty kredytu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-06-22

W 2006 r. wziąłem kredyt na mieszkanie, który spłacałem 8 lat. Niedawno przestałem spłacać raty. Bank chce zabrać mi to mieszkanie, mam ok. 300 tys. długu. Napisałem do firmy antywindykacyjnej i proponują przejęcie mieszkania wraz z długiem. Czy warto iść na taki układ? Adwokat proponuje mi upadłość konsumencką, ale nie chcę stracić działki, którą posiadam. Czy da się oddać mieszkanie za kredyt? Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przede wszystkim należy wyjść od tego, że nie można zjeść ciasteczka i mieć ciasteczka. Wiem, że to brzmi twardo, ale w takiej właśnie sytuacji Pan się znajduje.

Stąd – zobowiązanie spłacić trzeba, a wierzyciel–bank i tak może prowadzić egzekucję z mieszkania, bo ma wpis hipoteczny na mieszkaniu. Komornik może go zlicytować, a Pan zostanie z pozostała kwotą zadłużenia do spłaty, która będzie mogła być egzekwowana z całego Pana majątku – wynagrodzenia oraz tejże Pana działki, którą chce Pan zatrzymać.

Jeśli chce Pan uchronić działkę, to musi ona przynajmniej czasowo zmienić właściciela. Darowizna nie wchodzi w grę, bo ta zostanie natychmiast podważona przez wierzycieli jako ucieczka przed spłatą, czynność dokonana z pokrzywdzeniem wierzyciela.

Sprzedaż także może być tak potraktowana, ale kupujący jest chroniony poniekąd. Ważne, aby mu nikt nie zarzucił, że znał Pana i działaliście w zmowie, aby uniknąć egzekucji z działki. Wówczas wierzycielowi przysługuje skarga pauliańska. Zgodnie z Kodeksem cywilnym:

„Art. 527. § 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnk działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

§ 2. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

§ 3. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

§ 4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli”.

Jak Pan widzi, zawsze możliwe wystąpienie z powództwem przeciwko Panu jako dłużnikowi z tzw. skargą pauliańską (art. 527 Kodeksu cywilnego). Jej przesłankami są:

pokrzywdzenie wierzycieli, polegające na tym, wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika stał się on niewypłacalny lub stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności,

osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową z tej czynności prawnej,

działanie dłużnika ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli i wiedza lub możliwość – przy zachowaniu należytej staranności – dowiedzenia się o tym przez osobę trzecią.

Jest to jednak i tak mniej ryzykowne niż pozostawienie sobie tej działki na własność.

Można jeszcze założyć spółkę i przenieść własność działki na spółkę – np. poprzez aport, ale to także może zostać potraktowane w ten sam sposób. Niemniej jednak są to najczęstsze ruchy przy ochronie przed wierzycielami.

Zaznaczę, że namawiam Pana do naruszania przepisów prawa, ale ucieczka z majątkiem w przypadku długów to znana procedura, i częsta, i zrozumiała, ogólnie rzecz ujmując, ale chcę Panu napisać, jakie zagrożenia niesie za sobą każde takie posunięcie.

Upadłość pozbawi Pana majątku, zasadniczo całego, jaki Pan posiada. Równie dobrze może Pan sam wszystko sprzedać, żeby spłacić zadłużenie – nie potrzebuje Pan do tego procedury sądowej w postaci upadłości z kosztami syndyka czy zarządcy majątku w czasie jego likwidacji.

Najlepiej byłoby podpisać z wierzycielem ugodę, na mocy której przejmuje on mieszkanie i zrzeka się pozostałych roszczeń wynikających z umowy kredytu. Tylko tak pozbędzie się Pan zobowiązania na zawsze. Należy jednak pamiętać, że może on, ale nie musi. Wierzyciel ma prawo żądać od Pana, aby spełnił Pan świadczenie zgodnie z umową – niestety w świetle prawa.

Ale dopóki nie ułoży się Pan z wierzycielem, dopóty będzie nad Panem to wisieć.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Umorzenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela a koszty komornicze

Matka dziecka mojego brata przed 8 laty wszczęła postępowanie w związku z zaległościami alimentacyjnymi. Zaległości alimentacyjne zostały...

 

Zajęcie wynagrodzenia a inny adres i nazwisko panieńskie

We wrześniu 2016 r. mój zleceniodawca otrzymał pismo od komornika o zajęcie mojego wynagrodzenia. Ponieważ na piśmie widniało moje stare panieńskie...

 

Darowizna nieruchomości ze spadku przez dłużnika

Czy art. 528 Kodeksu cywilnego jest ostatecznością, czy jest dla dłużnika jakieś wyjście, jeśli od kilku lat ciąży na nim dług, jest niewypłacalny...

 

Co z długami rodziców, którzy przekazali mi mieszkanie w darowiźnie?

Jestem pełnoletni, mieszkam z rodzicami. Kilka lat temu, w celu spłacenia długów rodziców wziąłem pożyczkę hipoteczną pod zastaw mieszkania....

 

Zmiana trybu egzekucji z nieruchomości z uproszczonego na zwykły

Jestem współwłaścicielką w udziale 50% nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Drugie 50% nieruchomości rolnych...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »