Użyczenie części nieruchomości bez zgody współwłaściciela

Jestem współwłaścicielem nieruchomości (bez podziału fizycznego). Na podstawie nieznanych mi ustaleń, najprawdopodobniej ustnej zgody drugiego współwłaściciela, na terenie tej posesji parkowane są samochody osób trzecich. Czy jako współwłaściciel mogę wystąpić do sądu o ustalenie stosunku prawnego, na podstawie którego się to parkowanie odbywa? Moim celem jest wyegzekwowanie swojego prawa do tego terenu: czyli części zysku, jeśli te osoby płacą za parkowanie, a jeśli nie – to wprowadzenie tej opłaty.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Użyczenie części nieruchomości bez zgody współwłaściciela

Użyczenie części nieruchomości jako parkingu

Z całą pewnością użyczenie części nieruchomości do celów parkowania przez jednego ze współwłaścicieli – bez znaczenia czy płatnie, czy nieodpłatnie – jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu.

Może więc Pan wnieść do sądu żądanie albo zaprzestania parkowania – pozywając parkujących, albo o uznanie czynności użyczenia czy dzierżawy za nieważną – pozywając współwłaściciela i parkujących.

Powinien jednak Pan zacząć od wezwania parkujących do natychmiastowego opuszczenia nieruchomości pod rygorem naliczenia opłaty za bezumowne użytkowanie nieruchomości – parkowanie. Jeśli odpowiedzą, to wskażą Panu, czy mają użyczenie, najem, dzierżawę.

Każda z tych czynności jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, co czyni ją nieważną.

Zobacz też: Wynajem bez zgody współwłaściciela

Czynności zwykłego zarządu współwłaścicieli

Za czynności zwykłego zarządu uważa się „załatwianie spraw związanych z normalną eksploatacją rzeczy, pobieranie pożytków i dochodów, uprawę gruntu, konserwację, administrację i szeroko rozumianą ochronę w postaci różnych czynności zachowawczych, jak wytoczenie powództwa o ochronę własności, posiadanie, o eksmisję, o zapłatę czynszu, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia lub uszkodzenia rzeczy, zawieranie umów związanych z zarządem i eksploatacją, a także ze sposobem korzystania z rzeczy przez współwłaścicieli” (por.: Komentarz do kodeksu cywilnego, wydanie 5, Stanisław Rudnicki, s. 265).

Jeśli za parkowanie jest odpłatna – to pozywa Pan współwłaściciela o zapłatę części zysków w odpowiedniej proporcji do posiadanych udziałów.

„Art. 207. Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Brak zgody na użyczenie a czerpanie z niego zysków

Zgodnie z tym przepisem pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

Podstawę rozliczenia w oparciu o art. 207 K.c. mogą stanowić wyłącznie pożytki rzeczywiste (realnie) uzyskane, a nie jedynie potencjalne (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2006 r., sygn. I CSK 128/06).

Jeśli jest nieodpłatna – to pozywa Pan parkujących o zapłatę z tytułu bezumownego korzystania z Pana nieruchomości, oczywiście część tej opłaty należna jest drugiemu współwłaścicielowi.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »