Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mam szansę na odzyskanie nadpłaconych pieniędzy?

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2019-09-06

Ostatnio korzystałem z usług firmy ogrodniczej. Główny zakres prac obejmował prace ziemne, za które ustaliliśmy stawkę za metr kwadratowy. Wykonawca zmierzył powierzchnię i obliczył należność (stawki i powierzchnie mam w korespondencji od wykonawcy). Po wykonaniu robót obszar prac wydawał mi się za mały w stosunku do tego, który wymierzył i podał mi wykonawca, więc przy pomocy dalmierza laserowego sam dokonałem pomiaru działki. Okazuje się, że według ustalonych stawek, kwota za rzeczywistą usługę powinna być około 30% niższa. Popełniłem dwa błędy – nie spisałem umowy i nie wziąłem potwierdzenia wpłaty. Napisałem do wykonawcy prośbę o polubowne rozwiązanie sporu, ale na razie nie odpowiada. Czy mam szansę na odzyskanie nadpłaconych pieniędzy?

Filip Syrkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Szanowna Pani, bardzo dziękuję za wyczerpującą i konstruktywną odpowiedź. Jestem w stu procentach usatysfakcjonowana. W przypadku pojawienia się jeszcze jakiś pytań co do w/w kwestii pozwolę sobie jeszcze raz zwrócić się z pytaniem. W przyszłości, jeżeli będę musiała skorzystać ponownie z porady z pewnością zwrócę się do Państwa. Pozdrawiam 
Monika, 45 lat
Z państwa oferty już wcześnie korzystałam, uważam że jesteście profesjonalistami. Ważne dla mnie jest to, że można zadać dodatkowe pytanie gdy jest taka konieczność.
Janina
Poradę prawną oceniam bardzo dobrze. Ze względu na zawiłość problemu mam wrażenie że na początku mieliśmy trudność ze zrozumieniem się ale dzięki możliwości skorzystania z dodatkowych pytań wszystkie niejasności zostały wyjaśnione. Polecam !
Aneta
Z serwisem wspolpracowalem juz kilka razy. Tym razem mialem przyjemnosc pracowac z Panem Michalem ktory pomogl mi odrzucic przedawniony dlug. Skontaktowala sie ze mna jedna z firm windykacyjnych ktora chciala wyegzekwowac dlug z 1999 r. Pan Michal nie tylko doradzil mi w jaki sposob mam z nimi rozmawiac ale przygotowal takze pismo ktore poskutkowalo zaniechaniem przez ta firme wszystkich dzialan windykacyjnych. Cala usluga byla kompleksowa, szybka i profesjonalna. Do tego przystepna cenowo.
Paweł, 42 lata
Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria

Ze stanu faktycznego ustalonego na podstawie udzielonych przez Pana wyjaśnień wynika, że zlecił Pan przedsiębiorcy usługi z zakresu prac ziemnych, przy czym podstawą do określenia wynagrodzenia była ustalona przez strony stawka za metr kwadratowy powierzchni objętej zleceniem.

Niezależnie od formy, w jakiej doszło do zawarcia umowy, strony związane zostały stosunkiem prawnym odpowiadającym w treści umowie o dzieło.

Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025) nie zastrzegają dla umowy o dzieło żadnej szczególnej formy, w konsekwencji do jej skutecznego zawarcia dochodzi także w przypadku zgodnego złożenia oświadczenia woli przez zleceniodawcę i wykonawcę, także w formie ustnego porozumienia.

W przypadku, gdy wynagrodzenie ustalone zostało według stawki jednostkowej, wykonawcy przysługiwać będzie ono stosownie do ilości wykonanej pracy. W omawianym przypadku zleceniodawca zobowiązany będzie zatem do świadczenia na rzecz wykonawcy w wymiarze odpowiadającym osiągniętemu rezultatowi. Rezultat ten należy identyfikować jako powierzchnię wykonanych prac ziemnych, za które wynagrodzenie odpowiadać będzie iloczynowi stawki jednostkowej (za 1 metr kwadratowy) oraz pola powierzchni terenu objętego tymi pracami (w metrach kwadratowych).

Całkowicie odmiennie kształtowałby się obowiązek świadczenia na rzecz wykonawcy w przypadku ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego (wynagrodzenia niezależnego od rozmiarów wykonanych prac, o stałej wartości). Samo wówczas ustalenie, że prace zostały wykonane zgodnie ze zleceniem, stanowiłoby podstawę do uznania rezultatu za osiągnięty, uprawniając wykonawcę do żądania zapłaty wynagrodzenia w pełnej wysokości.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W opisanej przez Pana sytuacji wynagrodzenie należne wykonawcy uzależnione jest od ilości wykonanej pracy, mierzonej powierzchnią terenu objętego zleceniem. W konsekwencji powyższego, kwota stanowiąca nadwyżkę ponad wynagrodzenie za prace rzeczywiście wykonane stanowi świadczenie nienależne w rozumieniu art. 410 Kodeksu cywilnego.

Co do zasady, w każdym przypadku, osoba bezpodstawnie wzbogacona obowiązana będzie do zwrotu kwoty uzyskanej bez podstawy prawnej. Uprawniony będzie mógł także dochodzić odsetek z tego tytułu od dnia, w którym upłynie wyznaczony przez niego termin do zwrotu świadczenia.

Na gruncie niniejszego przypadku rekomenduję Panu pisemne wezwanie dłużnika (wykonawcy) do zwrotu na wskazany rachunek sumy odpowiadającej pobranemu niesłusznie wynagrodzeniu w oznaczonym terminie (np. 7 dni od dnia otrzymania wezwania) pod rygorem naliczenia odsetek oraz dochodzenia nienależnie uzyskanego świadczenia na drodze sądowej.

Po bezskutecznym upływie tego terminu będzie Pan mógł wystąpić z powództwem o zapłatę przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedziby) pozwanego. Właściwość rzeczowa sądu uzależniona będzie wówczas od wartości przedmiotu sporu – jeżeli nie będzie przekraczać 75 000 złotych – sprawę rozstrzygnie sąd rejonowy, roszczenia powyżej tej kwoty dochodzi się przed sądem okręgowym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »