Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak spłacić zaległość za gaz w ratach?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-04-14

Jestem samotną matką niepełnosprawnego dziecka. Kilka lat temu miałam zatrzymane świadczenie pielęgnacyjne i nie opłaciłam 4 rachunków za gaz. Później starałam się o rozłożenie zaległości na raty, ale gazownia się nie zgodziła. Teraz sprawa jest na policji (dlaczego?). Gazownia chce mi zabrać licznik. Co mam teraz robić? Świadczenia już mam i mogłabym spłacić zaległość w ratach.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Powinna Pani złożyć oficjalne pismo z wnioskiem o rozłożenie na raty zadłużenia o wstrzymaniem się z rozwiązaniem umowy o dostawę gazu i demontaż licznika przez czas trwania ugody.

Czemu pismo? Bo pismo rozpatrywane jest oficjalnie, a rozmowa może potoczyć się różnie. Dlatego pismo z uzasadnieniem i zaświadczeniem o dochodach, zasiłkach itd.

Z pewnością zadłużenie musi Pani spłacić, nikt go Pani nie umorzy. Powinna Pani zwrócić się do MOPS-u, GOPS-u czy MOPR-u we własnym mieście i poprosić o zasiłek celowy na spłatę zadłużenia, podeprzeć to tym, że jest zima, gaz jest niezbędny niepełnosprawnemu dziecku.

Co do policji – zapewne mamy do czynienia z podejrzeniem przestępstwa wyłudzenia. Oszustwo jest jednym z najczęściej spotykanych przestępstw w obrocie gospodarczym. Omawiane przestępstwo zachodzi, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. sprawca działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
  2. wprowadza inną osobę w błąd albo wykorzystuje jej błąd lub niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego działania i w ten sposób
  3. doprowadza ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Istotą przestępstwa oszustwa z art. 286 § 1 Kodeksu karnego jest doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Rozporządzenie mieniem to każda czynność wywołująca przesunięcie majątkowe: zapłata określonej sumy pieniężnej, wydanie towaru, wykonanie usługi itp.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z oszustwem będziemy mieli do czynienia jedynie wtedy, gdy rozporządzenie mieniem będzie obiektywnie niekorzystne. Niekorzystność rozporządzenia mieniem najczęściej przejawia się niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez drugą stronę umowy jej zobowiązania np. niezapłacenie umówionej ceny za dostarczony towar lub usługę, w wyniku czego pokrzywdzony poniesie stratę majątkową lub nie osiągnie spodziewanych korzyści. Nie każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest przestępstwem oszustwa. Będzie tak dopiero wtedy, kiedy sprawca w chwili dokonywania przez inną osobę czynności rozporządzającej miał zamiar doprowadzenia jej do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem. Chodzi więc o sytuację, w której ktoś w momencie zawarcia umowy pożyczki lub pobrania towaru z odroczonym terminem płatności ma świadomość, iż pożyczki nie spłaci czy też nie uiści ceny za pobrany towar. Jeżeli niewykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, z których sprawca nie mógł zdawać sobie sprawy w chwili pobierania towaru lub pożyczonych pieniędzy (np. później został okradziony), wówczas nie będzie ponosił odpowiedzialności karnej za oszustwo.

Proszę podkreślić, że nie płaciła Pani nie dlatego, że chciała wyłudzić gaz, ale dlatego, że nie otrzymała pani świadczenia, które potem Pani przyznano. Przedstawić sytuację materialną, dowody, wyciągi z banku czy PIT.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »