Pełne prawa do nieruchomości otrzymanej w darowiźnie

Jakie dokładnie dokumenty należy mieć i sprawdzić, aby mieć pewność, że do nieruchomości, którą się otrzymało w formie darowizny (akt notarialny), ma się pełne prawa i można z nią robić, co się chcę i że nikt nie może nam odebrać i nie posiada pełnomocnictwa do zarządzania tą nieruchomością? Czy akt notarialny od notariusza wystarczy, aby móc zweryfikować te fakty, czy potrzebne są dodatkowo akty notarialne z sądu? Czy mogę robić z nieruchomością, co chcę, jeśli darczyńca przez 5 lat nie odwołał darowizny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pełne prawa do nieruchomości otrzymanej w darowiźnie

Pełne prawa do nieruchomości potwierdzone w księdze wieczystej

Księgi wieczyste są objęte tzw. rękojmią publiczną ksiąg wieczystych, co oznacza, że osoba wpisana do ksiąg wieczystych jako właściciel ma pełne prawo dysponowania ta nieruchomością. Jeśli osoba taka dokonuje darowizny to jest to wystarczająca informacja dla obdarowanego, że może nieruchomość w formie darowizny przyjąć. Jeśli na podstawie takiego aktu notarialnego darowizny zostanie dokonany nowy wpis do ksiąg wieczystych, to nawet jeśli jest pełnomocnik, który ma prawo do zarządzania nieruchomością, to po wpisie nowego właściciela nie będzie mógł dokonywać rozporządzeń, bowiem nie będzie miał pełnomocnictwa od nowego właściciela według ksiąg wieczystych. A tylko wpis w księdze wieczystej jest dla notariusza wiarygodny, jeśli sprawdza on (a ma tutaj obowiązek), czy osoba dokonująca jakiejkolwiek czynności dotyczącej nieruchomości ma do tego prawo.

Zatem w mojej ocenie zbadanie księgi wieczystej nieruchomości powinno Panią uspokoić co do kwestii dyspozycji nieruchomością.

Zobacz też: Za zgodność z oryginałem kto może potwierdzić

Rozwiązanie umowy darowizny nieruchomości

Jeśli chodzi o rozwiązanie umowy darowizny, to sprawa wygląda następująco. W pierwszej kolejności, jeśli została dokonana darowizna, musi zostać uporządkowany stan ksiąg wieczystych. Zatem akt darowizny powinien zostać uwidoczniony w księgach, czyli powinien zostać wpisany nowy właściciel. W przeciwnym wypadku jest on narażony na to, że osoby zainteresowane nieruchomością nie dadzą wiar w to, że osobą dyspozycyjną jest osoba niewpisana do ksiąg. Chociaż sam akt notarialny niewątpliwie to potwierdza. Po prostu księgi wieczyste maja pełną wiarygodną moc i zawsze powinny odzwierciedlać stan wynikający z dyspozycji opartych w aktach notarialnych. Zgodnie z art. 898 Kodeksu cywilnego darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. § 3 art. 899 stanowi natomiast, że darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.

Przeczytaj też: Obowiązek aktualizacji danych w księdze wieczystej

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dysponowanie nieruchomością otrzymaną w darowiźnie

Sam upływ 5 lat nie chroni zatem obdarowanego, bowiem sama rażąca niewdzięczność może wystąpić później. Jednak, jeśli obdarowany zadysponuje nieruchomością darowaną, to wówczas w przypadku cofnięcia darowizny powinien zwrócić kwotę odpowiadającą wartości darowizny. Podstawą cofnięcia darowizny jest rażąca niewdzięczność obdarowanego. Zgodnie z orzecznictwem sądów, za rażącą niewdzięczność uznaje się zachowanie obdarowanego – działania lub zaniechania, które są skierowane przeciwko darczyńcy z zamiarem nieprzyjaznym. Chodzi przede wszystkim o popełnienie przestępstwa przeciwko darczyńcy, np. przeciwko zdrowiu, życiu, czci, mieniu oraz o naruszenie przez obdarowanego obowiązków wynikających ze stosunków osobistych łączących go z darczyńcą – np. odmowa udzielenia pomocy w czasie choroby i w starości czy niewywiązywanie się z obowiązków alimentacyjnych.

Zobacz również: Rozwiązanie umowy darowizny za porozumieniem stron

Odwołanie darowizny

Zgodnie z art. 898 § 2 zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu. Artykuł 405 stanowi natomiast, że kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Niestety nie do końca rozumiem Pani ostatnie wątpliwości, dotyczące podawania numeru księgi wieczystej. proszę je sprecyzować a ja chętnie udzielę dalszych wyjaśnień.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Katarzyna Nosal

O autorze: Radca prawny Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »