Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z darowizną lub umową dożywocia?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pełne prawa do nieruchomości otrzymanej w darowiźnie

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2018-05-09

Jakie dokładnie dokumenty należy mieć i sprawdzić, aby mieć pewność, że do nieruchomości, którą się otrzymało w formie darowizny (akt notarialny), ma się pełne prawa i można z nią robić, co się chcę i że nikt nie może nam odebrać i nie posiada pełnomocnictwa do zarządzania tą nieruchomością? Czy akt notarialny od notariusza wystarczy, aby móc zweryfikować te fakty, czy potrzebne są dodatkowo akty notarialne z sądu? Czy mogę robić z nieruchomością, co chcę, jeśli darczyńca przez 5 lat nie odwołał darowizny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Księgi wieczyste są objęte tzw. rękojmią publiczną ksiąg wieczystych, co oznacza, że osoba wpisana do ksiąg wieczystych jako właściciel ma pełne prawo dysponowania ta nieruchomością. Jeśli osoba taka dokonuje darowizny to jest to wystarczająca informacja dla obdarowanego, że może nieruchomość w formie darowizny przyjąć. Jeśli na podstawie takiego aktu notarialnego darowizny zostanie dokonany nowy wpis do ksiąg wieczystych, to nawet jeśli jest pełnomocnik, który ma prawo do zarządzania nieruchomością, to po wpisie nowego właściciela nie będzie mógł dokonywać rozporządzeń, bowiem nie będzie miał pełnomocnictwa od nowego właściciela według ksiąg wieczystych. A tylko wpis w księdze wieczystej jest dla notariusza wiarygodny, jeśli sprawdza on (a ma tutaj obowiązek), czy osoba dokonująca jakiejkolwiek czynności dotyczącej nieruchomości ma do tego prawo.

Zatem w mojej ocenie zbadanie księgi wieczystej nieruchomości powinno Panią uspokoić co do kwestii dyspozycji ni ruchomością. 

Jeśli chodzi o rozwiązanie umowy darowizny, to sprawa wygląda następująco. W pierwszej kolejności, jeśli została dokonana darowizna, musi zostać uporządkowany stan ksiąg wieczystych. Zatem akt darowizny powinien zostać uwidoczniony w księgach, czyli powinien zostać wpisany nowy właściciel. W przeciwnym wypadku jest on narażony na to, że osoby zainteresowane nieruchomością nie dadzą wiar w to, że osobą dyspozycyjną jest osoba niewpisana do ksiąg. Chociaż sam akt notarialny niewątpliwie to potwierdza. Po prostu księgi wieczyste maja pełną wiarygodną moc i zawsze powinny odzwierciedlać stan wynikający z dyspozycji opartych w aktach notarialnych. Zgodnie z art. 898 Kodeksu cywilnego darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. § 3 art. 899 stanowi natomiast, że darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.

Sam upływ 5 lat nie chroni zatem obdarowanego, bowiem sama rażąca niewdzięczność może wystąpić później. Jednak, jeśli obdarowany zadysponuje nieruchomością darowaną to wówczas w przypadku cofnięcia darowizny powinien zwrócić kwotę odpowiadającą wartości darowizny. Podstawą cofnięcia darowizny jest rażąca niewdzięczność obdarowanego. Zgodnie z orzecznictwem sądów, za rażącą niewdzięczność uznaje się zachowanie obdarowanego – działania lub zaniechania, które są skierowane przeciwko darczyńcy z zamiarem nieprzyjaznym. Chodzi przede wszystkim o popełnienie przestępstwa przeciwko darczyńcy, np. przeciwko zdrowiu, życiu, czci, mieniu oraz o naruszenie przez obdarowanego obowiązków wynikających ze stosunków osobistych łączących go z darczyńcą – np. odmowa udzielenia pomocy w czasie choroby i w starości czy niewywiązywanie się z obowiązków alimentacyjnych.

Zgodnie z art. 898 § 2 zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu. Artykuł 405 stanowi natomiast, że kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartośc

Niestety nie do końca rozumiem Pani ostatnich wątpliwości, dotyczących podawania numeru księgi wieczystej. proszę je sprecyzować a ja chętnie udzielę dalszych wyjaśnień.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Przekazanie mieszkania za opiekę

Przekazanie mieszkania za opiekę

Osoba, którą opiekuje się od lat moja mama, chce jej przekazać mieszkanie za opiekę . To starsza pani, która ma w tej chwili 96 lat. Nie...

Darowizna samochodu córce

Mąż w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej nabył 5 lat temu samochód. Teraz samochód ten wycofał z działalności...

 

Przepisanie dziecku części działki

Mam własnościową działkę. Otrzymałam ją darowizną od rodziców i jest tylko na mnie. Na działce stoi dom wybudowany przeze mnie i mojego BYŁEGO...

 

Jak sprawdzić umowę dożywocia bez posiadania aktu notarialnego?

Dziadek przepisał mieszkanie na swoją córkę. W zamian ma mieć dożywotnią opiekę. Dziadek nie pamięta i nie posiada aktu notarialnego, bo zabrała...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »