Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można odkurzać mieszkanie o 6.30 rano?

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-09-06

Czy mogę odkurzać mieszkanie w godzinach porannych ok. 6.30? Mieszkam w bloku dwupiętrowym. Czynność tę wykonuję przy zamkniętych oknach i drzwiach, co drugi dzień.

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Odpowiedź na Pani pytanie jest uzależniona od tego, jaki stopień natężenia hałasu generuje odkurzanie i jaki hałas dociera do sąsiadujących pomieszczeń.

Poziom hałasu, jaki może przenikać do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynków, dla których jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań ochrony przed hałasem, określają dwie polskie normy:

  1. PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem.
  2. PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

Obowiązujące normy określają wartości dopuszczalne poziomu natężenia dźwięku, jakie muszą być spełnione w budynkach mieszkalnych w dzień i w porze nocnej tj. odpowiednio: w porze dziennej wynosi 40 dB (od 6.00 do 22.00) i w nocnej 30 dB.

Pani wskazuje czas okurzania w porze dziennej, która trwa od 6 rano – powinna więc Pani spełnić wyższa normę hałasu, taką, jaka obowiązuje w ciągu dnia – 40dB.

Jeżeli budynek jest prawidłowo izolowany w zakresie ścian, stropów i podług, to przeciętny domowy (nie przemysłowy) odkurzacz nie powinien co do zasady generować hałasu większego niż norma dopuszczalna.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jednak faktem pozostaje także nastawienie sąsiadów do odkurzania, bo jeżeli zechcą Pani uprzykrzyć życie z tegoż powodu – to z powodzeniem to uczynią, nasyłając zarówno straż miejską lub policję z powodu zakłócania ich miru domowego, a także najbliższą stację PIS lub placówkę WIOŚ w celu sprawdzenia naruszenia norm hałasu wymaganych dla ochrony środowiska. Prawdopodobnie obie te instytucję stwierdzą brak naruszeń, ale będzie Pani narażona na uciążliwości związane z tymi procedurami sprawdzającymi. Jednak istnieją także dobre strony tak przeprowadzonej kontroli interwencyjnej, bo wyjaśniają niezadowolonym sąsiadom zarówno, od kiedy trwa pora dzienna, jak i brak przekroczenia norm zwykłym odkurzaniem. Ponadto pozwalają także sprawdzić i wykluczyć, czy budynek wewnątrz jest wystarczająco izolowany – a więc czy problem nie leży w zbyt słabej izolacji budynku.

Ochrona przed hałasem i drganiami jest jednym z podstawowych wymagań, które należy zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1e ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) spełniać, projektując, budując i użytkując budynki. Sposób spełnienia tego wymagania określają przepisy techniczno-budowle i właściwe w tym zakresie normy. Obecnie obowiązującym zbiorem przepisów techniczno-budowlanych jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, ze zm.). Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeniu użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach.

Stąd konkludując – jeżeli odkurza Pani zwykłym nieodbiegającym od norm użytkowych odkurzaczem, na domiar w porze dziennej – bo z opisu tak wynika – to nie powinno to łamać przepisów o hałasie. Natomiast jeżeli dojdzie do interwencji i sprawdzenia – zyska Pani pewność i przekonanie, jak jest w istocie i co jest przyczyną niezadowolenia sąsiadów – nadmierny hałas przez Panią inicjowany czy może ich przewrażliwienie lub brak spełnienia norm budowlanych przez budynek, który Pani zamieszkuje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »