Wypowiedzenie umowy b2b - jak liczyć okres wypowiedzenia?

Posiadam umowę B2B na świadczenie usług pomiędzy moją jednoosobową działalnością a inną firmą. Umowa została zawarta na czas nieokreślony w 2016 r. Teraz jednak chciałbym ją rozwiązać; jest w niej zapis o okresie wypowiedzenia: „Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia”. I właśnie odnośnie tego zapisu mam pytanie: czy wypowiedzenie umowy złożone np. 15 sierpnia będzie obowiązywać do 15 listopada, czy jednak liczy się koniec miesiąca i wygaśnie ona dopiero z końcem listopada?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypowiedzenie umowy b2b - jak liczyć okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia

Jeżeli zapis w umowie jest taki, jak Pan wskazał, to okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Ponieważ nie ma, jak mniemam, w umowie zapisu o tym, że wypowiedzenie jest skuteczne dopiero od początku miesiąca następnego po jego złożeniu lub z ostatnim dniem miesiąca – okres 3 miesięcy liczy się od dnia jego złożenia stronie przeciwnej.

Rozwiązanie umowy o współpracę – data wypowiedzenia

Dla potrzeb obliczenia okresu stosuje się Kodeks cywilny, który stanowi:

„Art. 112. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Stosownie do tego przepisu: wypowiedzenie złożone stronie przeciwnej 15 sierpnia upłynie 15 listopada.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Bogusław Nowakowski

O autorze: Bogusław Nowakowski

Radca prawny.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »