Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reklamacja usługi wykonania pokrycia dachu

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2019-11-22

Mamy problem z wykonawcą dachu – przecieka. Jako firma zleciliśmy wykonanie pokrycia dachu firmie usługowej – mamy umowę. Po wykonaniu wystawili fakturę, za którą zapłaciliśmy. Niestety pojawiły się przecieki, złożyliśmy oficjalną reklamację, wyznaczyliśmy termin usunięcia wad. Termin minął, ale pomimo obietnic nie naprawiono dachu. Jakie mamy środki prawne, czy może wystosować ostateczne pismo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Reklamacja usługi wykonania pokrycia dachu

Umowa o roboty budowalne

Umowa o wykonanie dachu jest umową o roboty budowlane. Zastosowanie do niej mają przepisy art. 647 i nast. Kodeksu cywilnego.

W sytuacji, którą Pan opisuje, zastosowanie mieć będzie rękojmia za wady. W myśl art. 656 § 1 Kodeksu do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło, w tym zatem zastosowanie będzie miał art. 638 § 1, do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego.

Odstąpienie od umowy na wykonanie pokrycia dachu

W tej sytuacji miał Pan następujące możliwości odstąpienia od umowy, jeżeli wady były istotne – obniżenia ceny, żądania usunięcia wady – z tym ostatnim żądaniem już Pan wystąpił, niestety nieskutecznie. W związku z czym ja proponowałabym skorzystać z kolejnego uprawnienia, czyli żądania obniżenia ceny.

To uprawnienie realizuje się w ten sposób, że w przypadku, gdy cena została już zapłacona, można żądać zwrotu niejako nadpłaconej kwoty o kwotę jaką będzie Pan musiał ponieść w związku z koniecznością usunięcia stwierdzonych wad. Jak przyjmuje się w orzecznictwie, obniżenie ceny winno uwzględnić koszt nakładów i starań niezbędnych do doprowadzenia rzeczy, poprzez usunięcie wad do wymaganej sprawności (tak m.in. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1988 r., wydana w sprawie III CZP 48/88: „obniżenie ceny musi być określone w takim stosunku, aby nabywca sam mógł rzecz naprawić we własnym zakresie”).

Wezwanie wykonawcy do zwrotu części kwoty

Reasumując, w mojej ocenie powinien się Pan zorientować w kosztach usunięcia usterek, na tej podstawie wezwać do zwrotu kwoty, jaką będzie Pan musiał na naprawę ponieść – konieczne będzie wcześniejsze przedsądowe wezwanie do jej zapłaty. Jeżeli wykonawca się nie zastosuje do wezwania, pozostanie Panu ostatnia w zasadzie możliwość, czyli pozew sądowy o zapłatę tej kwoty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Jak przejąć działkę użytkowaną od 40 lat?

Od 40 lat użytkuję działkę przylegającą do mojego ogrodu. Należała do wuja, który niedawno zmarł. Obiecał mi dać tę działkę, mam całą dokumentację...

 

Wykreślenie z księgi wieczystej wpisu o dożywociu

Mój mąż chce wziąć kredyt na remont domu, który otrzymał od mamy w zamian z opiekę (umowa dożywocia w 2014 roku). Bank nie akceptuje...

 

Odpowiedzialność za ujawnienie intymnych zdjęć

Pod moją nieobecność, w moim mieszkaniu znajoma i jej mąż odnaleźli moje intymne fotografie, na których jestem uwieczniony w trakcie pożycia...

 

Pozwanie osoby za fałszywe oskarżenia

Złożono fałszywe oskarżenie dotyczące mojej osoby do różnych instytucji, w tym do prokuratury (takie doniesienie obywatelskie). Wszystkie informacje tam...

 

Wykonawca odmawia zwrotu wpłaconej zaliczki

Wykonawca odmawia zwrotu wpłaconej zaliczki

Zawarliśmy z żoną umowę o budowę domku letniskowego. W trakcie uzgadniania warunków mowa była, że stolarz pobierze zaliczkę...

Źle wykonane prace remontowe - jak żądać zwrotu nadpłaconej kwoty?

Źle wykonane prace remontowe - jak żądać zwrotu nadpłaconej kwoty?

Zleciłam zaprzyjaźnionemu wykonawcy wykonanie prac remontowych. Zapłaciłam zaliczkę i dałam mu kartę bankomatową. Bez mojej wiedzy i zgody...

Niewykonanie umowy wzajemnej - brak kontaktu z firmą i zwrotu pieniędzy

Niewykonanie umowy wzajemnej - brak kontaktu z firmą i zwrotu pieniędzy

Wysłałam 3 miesiące wydawnictwu pieniądze za wydanie bajki wraz z materiałami i ilustracjami. Termin wykonania minął w czerwcu, a firma...

Jak odzyskać pieniądze pożyczone znajomemu?

Jak odzyskać pieniądze pożyczone znajomemu?

Sprawa dotyczy odzyskania pieniędzy pożyczonych znajomemu. Otóż, pożyczyłem znajomemu 1000 zł. Pożyczka wykonana przelewem. Posiadam korespondencję SMS...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »