Naruszenie dóbr osobistych ucznia

• Autor: Marta Handzlik

Uczę w szkole podstawowej. Zgodnie z prośbami rodziców drogą elektroniczną informuję ich o wszystkich istotnych wydarzeniach. Po lekcjach wysyłam elektronicznie informacje do rodziców danej klasy. Czasami piszę o niepoprawnym zachowaniu uczniów, wymieniając imiona i pierwszą literę nazwiska, gdy w klasie jest kilku uczniów o tym samym imieniu. Czy taki zapis: „Uczeń Jan K. pokładał się na ławce i rozmawiał z kolegą nie na temat zajęć” jest naruszeniem dóbr osobistych ucznia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Naruszenie dóbr osobistych ucznia

Ochrona dóbr osobistych człowieka

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że Kodeks cywilny w art. 23 wylicza dobra osobiste, stanowiąc, że dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Jednocześnie – poza wyliczeniem dóbr osobistych – ustawa ta nie definiuje ich w żaden sposób. Katalog ten jest z kolei katalogiem otwartym, więc można do niego dołączyć inne dobra niewymienione w przepisie, a związane z życiem prywatnym czy rodzinnym.

Ochrona dóbr osobistych przysługuje przed bezprawnym naruszeniem lub zagrożeniem dobra osobistego i działania. Przesłanka bezprawności działania jest konieczna do udzielania ochrony o charakterze niemajątkowym.

W doktrynie i orzecznictwie przyjęto, że bezprawnym jest działanie sprzeczne z: normami prawnymi, porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego.

Do okoliczności wyłączających bezprawność zachowania się sprawcy lub naruszenia dobra osobistego zalicza się działanie na podstawie przepisu lub w wykonaniu prawa podmiotowego, zgodę uprawnionego lub nadużycie prawa podmiotowego osobistego.

Informacje o danych osobistych uczniów

W mojej opinii nie doszło w opisanej sytuacji do naruszenia dóbr osobistych ucznia, jeśli opisane zdarzenia naprawdę miały miejsce, a Pani miała zgodę rodziców na informowanie ich na forum o wszelkich ważnych wydarzeniach.

Jeśli jednak rodzice sobie tego nie życzą – co jest równoznaczne z odwołaniem zgody – wówczas informacje dotyczące ucznia należy zgłaszać indywidualnie rodzicom.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marta Handzlik

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »