Kategoria: Dobra osobiste

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dobrami osobistymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naruszenie dóbr osobistych ucznia

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-10-20

Uczę w szkole podstawowej. Zgodnie z prośbami rodziców drogą elektroniczną informuję ich o wszystkich istotnych wydarzeniach. Po lekcjach wysyłam elektronicznie informacje do rodziców danej klasy. Czasami piszę o niepoprawnym zachowaniu uczniów, wymieniając imiona i pierwszą literę nazwiska, gdy w klasie jest kilku uczniów o tym samym imieniu. Czy taki zapis: „Uczeń Jan K. pokładał się na ławce i rozmawiał z kolegą nie na temat zajęć” jest naruszeniem dóbr osobistych ucznia?

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że Kodeks cywilny w art. 23 wylicza dobra osobiste stanowiąc, że dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Jednocześnie – poza wyliczeniem dóbr osobistych – ustawa ta nie definiuje ich w żaden sposób. Katalog ten jest z kolei katalogiem otwartym, więc można do niego dołączyć inne dobra niewymienione w przepisie, a związane z życiem prywatnym czy rodzinnym.

Ochrona dóbr osobistych przysługuje przed bezprawnym naruszeniem lub zagrożeniem dobra osobistego i działania. Przesłanka bezprawności działania jest konieczna do udzielania ochrony o charakterze niemajątkowym.

W doktrynie i orzecznictwie przyjęto, że bezprawnym jest działanie sprzeczne z: normami prawnymi, porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego.

Do okoliczności wyłączających bezprawność zachowania się sprawcy lub naruszenia dobra osobistego zalicza się działanie na podstawie przepisu lub w wykonaniu prawa podmiotowego, zgodę uprawnionego lub nadużycie prawa podmiotowego osobistego.

W mojej opinii nie doszło w opisanej sytuacji do naruszenia dóbr osobistych ucznia, jeśli opisane zdarzenia naprawdę miały miejsce, a Pani miała zgodę rodziców na informowanie ich na forum o wszelkich ważnych wydarzeniach.

Jeśli jednak rodzice sobie tego nie życzą – co jest równoznaczne z odwołaniem zgody – wówczas informacje dotyczące ucznia należy zgłaszać indywidualnie rodzicom.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dobrami osobistymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »