Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z darowizną lub umową dożywocia?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie darowizny za zgodą obdarowanego

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-10-27

Mam pytanie dotyczące darowizny w rodzinie. Czy siostra, która darowała bratu większą sumę pieniędzy, może ją odwołać, jeśli pieniądze już zostały przekazane przelewem bankowym? Brat się na to zgadza.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praktycy w zasadzie spierają się, czy umowa darowizny może być rozwiązana za porozumieniem stron po dniu jej wykonania. Tak jest w przypadku, o którym Pani pisze – pieniądze zostały przekazane.

W praktyce zarysował się kierunek przyjmujący dopuszczalność zarówno odstępowania, jak i rozwiązywania umów, na podstawie których nastąpiło przeniesienie własności nieruchomości, gdy umowy te nie zostały w całości wykonane (tak np. uchwały Sądu Najwyższego: z dnia 17 listopada 1993 r. III CZP 156/93 i z dnia 27 kwietnia 1994 r. III CZP 60/94).

Stanowisko doktryny nie jest także jednolite w zasadniczej kwestii dopuszczalności umownego rozwiązania umowy, na podstawie której doszło do przeniesienia własności nieruchomości oraz odstąpienia od takiej umowy.

W tym przypadku oczywiście chodzi o umowę darowizny i to nie nieruchomości, ale środków pieniężnych, w pewnym zakresie dotyczy to jednak tej samej problematyki – rozwiązania umowy już dokonanej  i tej samej kategorii umów rozporządzających, z tym tylko, że pieniądze są rzeczami oznaczonymi co do gatunku, więc co do przeniesienia własności potrzebne jest przeniesienie posiadania rzeczy (to właśnie nastąpiło).

Aczkolwiek moim zdaniem nie budzi wątpliwości sama możliwość rozwiązania umowy o zrealizowanych skutkach rzeczowych w sytuacji, gdy obowiązujący przepis wyraźnie ją dopuszcza. W przypadku darowizny jest to np. jej odwołanie z powodu rażącej niewdzięczności.

Z drugiej natomiast strony, jeżeli obie strony są zgodne, uważam, że umowę darowizny, podobnie jak każdą inną umowę, można rozwiązać za porozumieniem stron. Jeżeli obie strony się na to godzą, to nie ma podstaw do doszukiwania się mechanizmów ochronnych dla stron. Należałoby oczywiście udokumentować rozwiązanie tej umowy na piśmie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Przeniesienie własności nieruchomości w rodzinie a podatek

Przeniesienie własności nieruchomości w rodzinie a podatek

Potrzebuję porady w temacie przeniesienia własności nieruchomości. Dwie siostry – moja mama i ciocia – są współwłaścicielkami...

Jak przekazać działkę tylko jednemu z dzieci?

Kupiłam przed laty działkę rekreacyjną. Pieniądze na jej zakup dostałam od jednej z córek. Nie będę już korzystała z tej działki, dlatego...

 

Odwołanie umowy dożywocia

Córka ma podpisaną ze swoim ojcem umowę dożywocia, czyli zapewnia mu opiekę w zamian za udziały w nieruchomości. Aktualnie ojciec wymaga...

 

Wezwanie do zwrotu darowizny z powodu rażącej niewdzięczności

W 2009 r. rodzice darowali mi aktem notarialnym cztery działki budowlane. Na jednej z nich wybudowaliśmy wraz z małżonką dom, w którym...

 

Przekazanie mieszkania za opiekę

Przekazanie mieszkania za opiekę

Osoba, którą opiekuje się od lat moja mama, chce jej przekazać mieszkanie za opiekę . To starsza pani, która ma w tej chwili 96 lat. Nie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »