Kategoria: Dobra osobiste

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dobrami osobistymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-08-22

Czy naruszone zostały przepisy o ochronie danych osobowych, w sytuacji gdy na prywatnym portalu internetowym (dostępnym jednak dla każdego) zostały wymienione dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, pełniona przez tę osobę funkcja społeczna oraz przybliżone miejsce zamieszkania? Wpis na portalu zamieszczono bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą wskazane dane osobowe.

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Kwestie dotyczące dóbr osobistych, jakimi są m.in. imię i nazwisko każdej osoby są uregulowane, zarówno w Kodeksie cywilnym (dalej K.c.), jak i w ustawie o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 24 K.c., osoba której dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania takiego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. Ochrony dobra osobistego można więc żądać nawet w przypadku, gdy do jego naruszenia nie doszło, a istnieje tylko groźba, że może do niego dojść.

Zgodnie natomiast z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych każdy ma prawo do ochrony danych go dotyczących. Dane osobowe to wszelkie dane, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby, której dotyczą. Dane osobowe mogą wskazywać na tożsamość takiej osoby bezpośrednio (np. poprzez podanie imienia, nazwiska i danych adresowych), jak również pośrednio (czyli w taki sposób, by przy niewielkim nakładzie czasu i wysiłku możliwe było zidentyfikowanie wybranej osoby na podstawie podanych danych).

Przetwarzanie danych, poprzez co rozumie się ich udostępnianie, jest dopuszczalne, jedynie gdy osoba wyrazi na to zgodę lub jest to konieczne w celu ochrony dobra publicznego.

Osoba, która rozpowszechnia dane w sposób umożliwiający identyfikację konkretnej osoby, postępuje wbrew prawu i popełnia przestępstwo.

Jeżeli zatem podane dane pozwalają w jednoznaczny i bezapelacyjny sposób stwierdzić, że chodzi o Panią (jak się domyślam) to mamy do czynienia z naruszeniem danych osobowych. W mojej opinii doszło do naruszenia przepisów, ponieważ zostały podane Pani imię i nazwisko, pełniona funkcja oraz przybliżone miejsce zamieszkania.

Zgodnie z art. 49 ustawy o ochronie danych osobowych, kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zatem bezprawne przetwarzanie danych jest przestępstwem karnym, za które grozi odpowiedzialność.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dobrami osobistymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »