Kategoria: Ochrona konsumenta

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa naprawy gwarancyjnej sprzęgła

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2019-06-17

Mechanik warsztatu samochodowego odmawia mi naprawy gwarancyjnej sprzęgła. Usługa wraz częściami kosztowała mnie 3000 zł,a zgłoszenie auta do reklamacji to niepełny rok. Nadmieniam również, że mechanik dał mi ustną gwarancje na części (nie dostałem faktur) i usługę 2 lata oraz wycenę kosztów usługi na druku. Przy okazji tej naprawy nie została założona osłona silnika, która zabezpiecza silnik od spodu, a ja zauważyłem to dopiero po pół roku, przy wymianie oleju–- mechanik twierdzi, że nie pamięta, by ta osłona była. Proszę o poradę, co mogę z tym zrobić.

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Z serwisem wspolpracowalem juz kilka razy. Tym razem mialem przyjemnosc pracowac z Panem Michalem ktory pomogl mi odrzucic przedawniony dlug. Skontaktowala sie ze mna jedna z firm windykacyjnych ktora chciala wyegzekwowac dlug z 1999 r. Pan Michal nie tylko doradzil mi w jaki sposob mam z nimi rozmawiac ale przygotowal takze pismo ktore poskutkowalo zaniechaniem przez ta firme wszystkich dzialan windykacyjnych. Cala usluga byla kompleksowa, szybka i profesjonalna. Do tego przystepna cenowo.
Paweł, 42 lata
Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy

W opisanym przez Pana przypadku proponowałbym skorzystanie z uprawnień ustawowych wynikających z rękojmi, a nie z gwarancji, która jest fakultatywnym świadczeniem ze strony mechanika. Niezależnie bowiem od tego, że nie otrzymał Pan rachunków za poszczególne części wstawione przez mechanika do Pana pojazdu, ten ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonaną usługę i te części.

Naprawa pojazdu przez mechanika ma charakter umowy o dzieło, cechuje ją bowiem osiągnięcie konkretnego rezultatu (naprawa/wymiana uszkodzonych części). Zgodnie zaś z art. 638 § 1 Kodeksu cywilnego do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

Zgodnie z tymi przepisami sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W Pana przypadku możemy mówić o wadzie fizycznej zamontowanych elementów, ponieważ nie działają one w sposób prawidłowy. Szerzej na temat definicji wady fizycznej wypowiada się art. 556(1) kodeksu cywilnego:

„Art. 5561

§ 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

§ 3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy”.

Jak wynika z cytowanego przepisu, z wadą fizyczną będziemy mieli do czynienia nie tylko w przypadku, gdy dana część okazałą się wadliwa, ale także jeśli została źle zamontowana przez mechanika i usterka wynika wyłącznie z tego faktu.

Bardzo istotny jest także fakt, że od naprawy nie minął jeszcze rok. Co za tym idzie, jeśli nie naprawiał Pan pojazdu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale jako konsument, zastosowanie znajdzie przepis art. 5562 Kodeksu cywilnego: „jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego”.

Cytowany przepis tworzy więc domniemanie, że za wadę fizyczną pojazdu odpowiada warsztat i to on musi udowodnić (a nie na odwrót), że usterka pojawiła się z Pana winy i warsztat nie ponosi za nią odpowiedzialności.

W ramach przysługujących Panu uprawnień może Pan przede wszystkim żądać wymiany części na wolne od wad lub usunięcia wady.

Co za tym idzie, proponowałbym w Pana przypadku skierowanie do warsztatu oficjalnego pisma reklamacyjnego, wraz ze złożeniem samochodu do naprawy, w którym zażąda Pan naprawy (wymiany części lub usunięcia wad) w ramach Pana uprawnień wynikających z rękojmi.

Jeśli chodzi zaś o zagubioną przez mechanika osłonę silnika, może żądać Pan naprawienia wynikłej stąd szkody (zwrotu kosztów zakupu i montażu nowej osłony), w oparciu o przepis art. 471 Kodeksu cywilnego, określający zasady odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że jeśli z winy warsztatu, Pana osłona została zdemontowana a następnie zagubiona, to on ponosi finansową odpowiedzialność za tę okoliczność. Roszczenie odszkodowawcze dotyczące osłony silnika może zawrzeć Pan w piśmie reklamacyjnym.

Jeśli nie uda się Panu wyegzekwować Pana praw w powyższy sposób, konieczne będzie ich dochodzenie na drodze sądowej bądź ewentualnie oddanie sprawy do rzecznika konsumentów, który może podjąć się mediacji pomiędzy Panem a przedsiębiorcą prowadzącym serwis samochodowy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »