Reklamacja kursu on-line i odzyskanie pieniędzy

• Autor: Katarzyna Bereda

W sierpniu 2020 r. zakupiłam kurs online, cena tego kursu to 9000 zł. W wyznaczonym terminie nie zrealizowano 5 z 30 lekcji, kurs był niezgodny z opisem na stronie (połowa tematów opisanych na stronie nie została zrealizowana). Kurs został wydłużony po naszych skargach, ale przez to znacznie się wydłużył. Zależało mi, żeby zakończył się w planowanym terminie 5 miesięcy. Zareklamowałam kurs z powodu niewywiązania się z terminów, oczekując pełnego zwrotu poniesionych kosztów. Dostałam odpowiedź, że firma wybrała optymalne rozwiązanie, na które większość się zgodziła, więc nie dostanę zwrotu. Ja płacę za kurs ratalnie, nie dostałam żadnego potwierdzenia. Czy mam szansę na odzyskanie pieniędzy za kurs on-line?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Reklamacja kursu on-line i odzyskanie pieniędzy

Spór z firmą organizującą kurs on-line

W zakresie świadczenia usług zastosowanie mają przepisy ogólne w przedmiocie rękojmi uregulowane w Kodeksie cywilnym, na co powinna się Pani powołać w sporze z usługodawcą. Jeżeli bowiem warunki kursu były zupełnie inne niż ostateczne zaoferowane, co powoduje, iż nie przystąpiłaby Pani do kursu w przypadku świadomości obecnych warunków, jak najbardziej może Pani powołać się na przepisy dotyczące rękojmi.

Niezgodność kursu on-line z umową i odzyskanie pieniędzy

Zgodnie natomiast z art. 5561 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym”.

Zgodnie natomiast z treścią art. 560 § 1 „jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ponowne złożenie reklamacji i wezwanie do zwrotu pieniędzy

Co do zasady złożyła już Pani reklamację, a więc skorzystała Pani z uprawnienia z tytułu rękojmi, jednak proponowałabym złożyć oświadczenie ponownie, z zaznaczeniem przepisów oraz dokładnym określeniem roszczenia, a więc woli odstąpienia od umowy na podstawie powyższych regulacji.

Usługodawca co prawda posiada kontruprawnienie przewidziane w art. 560 Kodeksu cywilnego: w zakresie niezwłocznej naprawy oraz poprawienia usługi, jeżeli więc niezwłocznie przystąpi do naprawy niniejszej wady, nie musi akceptować roszczenia o obniżenie ceny lub odstąpienia od umowy – dotyczy to jednak sytuacji, gdy dojdzie do realizacji zaproponowanej oferty, a więc w mojej ocenie kontruprawnienie nie zostało zrealizowane i może Pani skutecznie dochodzić swojego roszczenia.

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu

Całkiem osobno może Pani także złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu, co powoduje nieważność czynności.

Zgodnie z treścią art. 84 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny)”.

Z uwagi na powyższe, jeżeli w ramach zawarcia umowy druga strona umowy zapewniała o właściwościach i warunkach innych, niż okazały się w rzeczywistości, to jak najbardziej możemy mówić o przedmiotowej wadzie. W mojej ocenie także wada jest istotna, bowiem całkowicie zmienia Pani sytuację, a wobec wydłużenia kursu – kurs staje się dla Pani nieistotny. Z uwagi na powyższe proszę raz jeszcze złożyć dokładne oświadczenia – wskazując na przepisy oraz Pani roszczenie. W przypadku braku dalszego porozumienia sprawę należy skierować do sądu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »