Jak nie odziedziczyć długów po wujku?

• Data: 2024-05-23 • Autor: Katarzyna Bereda

Przed czterema miesiącami zmarł bezdzietny wujek mojego męża (brat nieżyjącego ojca). Rodzina jest skonfliktowana, w zasadzie nie utrzymują ze sobą kontaktu. Dowiedzieliśmy się, że wujek pozostawił zadłużone mieszkanie i inne długi. Kiedy mąż jako bratanek może odrzucić ten spadek? Zmarły miał siostrę i braci, dwóch z nich (w tym ojciec mojego męża) zmarło przed nim, pozostawili dzieci (mojego męża i kuzyna). Żyjąca siostra również nie ma dzieci. Po śmierci swojego ojca mąż z bratem uporządkowali po nim sprawy spadkowe. Jakie podjąć kroki, żeby nie mieć problemu z pozostawionymi przez zmarłego wujka długami? Na jakiej podstawie możemy uzyskać akt zgonu wujka?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak nie odziedziczyć długów po wujku?

Długi spadkowe i kolejność odrzucania spadku

Jeżeli wujek pozostawił jedynie długi, to Pani mąż powinien odrzucić spadek. Bowiem zgodnie z treścią art. 931 Kodeksu cywilnego (K.c.):

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.”

Zgodnie natomiast z treścią art. 932 K.c.: „§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. § 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku. § 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. § 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.”.

Zobacz też: Jak pozbyć się ojca alkoholika z domu

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odrzucenie spadku przez zstępnych rodzeństwa

Skoro wujek nie posiadał żony oraz dzieci, a jego rodzice nie żyli w dacie śmierci wujka, to w następstwie dziedziczy jego rodzeństwo, a w przypadku braku rodzeństwa – zstępni rodzeństwa, a więc Pani mąż. Jeżeli wujek nie pozostawił masy spadkowej, a jedynie zadłużenie, konieczne jest, aby mąż odrzucił spadek. Jeżeli zależy Państwu na czasie, proponuję udać się do notariusza. Zgodnie z treścią art. 1015 § 1 K.c.: „Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania”. Jak wynika z tego przepisu, początek biegu terminu na złożenie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku rozpoczyna bieg od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Czyli termin ten powinien być liczony w sposób zindywidualizowany w stosunku do każdego spadkobiercy z osobna. Z uwagi na to mąż w terminie 6 miesięcy – od momentu dowiedzenia się o powołaniu do spadku, a więc najczęściej przyjmując od daty śmierci wujka – powinien złożyć do sądu lub przed notariuszem oświadczenie o odrzucenie spadku. Po złożeniu takiego oświadczenia będzie uważany jako osoba, która nie dożyła otwarcia spadku, a więc niepodlegająca dziedziczeniu.

Przeczytaj też: Spadek po wujku

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Uzyskanie skróconego odpisu aktu zgonu w USC

Jak już wspomniałam, jeśli zależy Państwu na czasie, proponuję udać się do notariusza. Skrócony odpis aktu zgonu mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego. Mąż powinien wylegitymować się dowodem osobistym i najlepiej postanowieniami o nabyciu spadku po swoim zmarłym tacie wraz z jego aktem zgonu, tak aby wykazać interes prawny w ubieganiu się o wydanie aktu zgonu, a więc chęć odrzucenia spadku. Jeżeli USC nie będzie chciał wydać aktu zgonu, mąż powinien złożyć wniosek o odrzucenie spadku do sądu, albowiem wówczas sąd zobowiąże męża do dostarczenia aktu zgonu wujka. Takie wezwanie do wykonania zobowiązania wykazuje interes prawny męża do podjęcia dokumenty i po okazaniu pisma w USC akt zostanie mu wydany. Proponuję jednak w pierwszej kolejności udać się do USC, okazać powyższe dokumenty, albowiem urzędnik powinien wydać na ich podstawie skrócony odpis aktu zgonu.

Zobacz również: Nieżyjący współwłaściciel nieruchomości

Przykłady

 
Mąż odrzuca spadek w sądzie

Kasia i Janek dowiedzieli się, że wujek Janek zmarł, pozostawiając zadłużone mieszkanie i inne długi. Po śmierci ojca Janka, Kasia i Janek przejęli wszystkie sprawy spadkowe po nim. Wiedząc, że mają tylko sześć miesięcy na odrzucenie spadku po wujku, postanowili działać szybko. Janek udał się do sądu, gdzie złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku. Sąd uznał to za ważne i Janek uniknął odpowiedzialności za długi wujka. Dzięki temu Janek i Kasia mogli spać spokojnie, wiedząc, że zadłużenie nie przeszło na nich.

 
Wizyta u notariusza

Magda i Tomek mieli podobną sytuację. Wujek Tomek zmarł, zostawiając długi. Magda, wiedząc, że formalności w sądzie mogą się przeciągać, zasugerowała mężowi, aby odwiedził notariusza. Tomek posłuchał żony i udał się do notariusza, gdzie złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku. Cały proces przebiegł sprawnie, a Tomek i Magda uniknęli problemów związanych z zadłużeniem wujka. Byli zadowoleni, że szybko podjęli odpowiednie kroki, by zabezpieczyć swoje finanse.

 
Uzyskanie aktu zgonu

Anna i Piotr dowiedzieli się o śmierci zadłużonego wujka. Zrozumieli, że muszą jak najszybciej odrzucić spadek, aby uniknąć długów. Piotr poszedł do Urzędu Stanu Cywilnego po skrócony odpis aktu zgonu wujka. Urzędnik początkowo odmówił wydania dokumentu, jednak Piotr pokazał dowód osobisty oraz postanowienia o nabyciu spadku po swoim ojcu, udowadniając, że ma interes prawny. Dzięki temu urzędnik wydał mu wymagany dokument. Piotr złożył następnie oświadczenie o odrzuceniu spadku u notariusza, co uchroniło go przed długami wujka. Anna i Piotr byli wdzięczni za dobrą radę i szybkie działanie.

 

Podsumowanie

 

Odrzucenie spadku po zadłużonym wujku jest możliwe i konieczne, aby uniknąć odpowiedzialności za jego długi. Ważne jest szybkie działanie – najlepiej w ciągu sześciu miesięcy od dowiedzenia się o spadku – poprzez złożenie oświadczenia u notariusza lub w sądzie. Uzyskanie aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego to kluczowy krok w tym procesie, który można zrealizować, wykazując interes prawny.

Oferta porad prawnych

 

Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online i profesjonalnego sporządzania pism, aby szybko i skutecznie odrzucić spadek po zadłużonym wujku oraz zabezpieczyć swoje finanse. Z nami masz pewność, że wszystkie formalności zostaną załatwione sprawnie i zgodnie z prawem. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »