Żądanie zapłaty naprawy samochodu na gwarancji

• Autor: Katarzyna Bereda

Kupiłem u dealera nowy samochodów. Po 23 miesiącach i przejechaniu 21 100 km samochód stracił przyspieszenie i zatrzymał się na autostradzie. Został lawetą przewieziony do autoryzowanego serwisu sprzedawcy w celu naprawy. Powiadomiono mnie, że uszkodziłem sprzęgło, bo prawdopodobnie nie umiem go używać (chociaż przez 40 lat użytkowałem ok. 10 nowych samochodów, którymi przejechałem ponad 500 000 km i ani razu nie popsułem sprzęgła). Okazało się, że sprzęgło nie podlega naprawie gwarancyjnej (informacja z instrukcji użytkownika – książeczki serwisowej), więc będę musiał zapłacić za nowe ok. 1700 zł. Ponadto trzeba było wymienić koło dwumasowe, o którym w instrukcji użytkownika nie ma informacji, że nie podlega naprawom gwarancyjnym. Za jego wymianę muszę zapłacić 5400 zł (cena samej części). W związku z tym mam pytania: Czy wymiana sprzęgła rzeczywiście powinna być na mój koszt, mimo że nie upłynął jeszcze okres gwarancji? Jaka są szanse na odzyskanie zapłaty za koło dwumasowe? Jakie powinienem podjąć działania w tej sprawie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żądanie zapłaty naprawy samochodu na gwarancji

Roszczenie o naprawę części (sprzęgła) nieobjętej gwarancją w ramach rękojmi

Jeżeli doszło do naprawy gwarancyjnej koła dwumasowego, a samochód dalej był na gwarancji i gwarancja obejmuje niniejszą naprawę, powinno to być rozliczone w ramach naprawy gwarancyjnej i powinien Pan to zasygnalizować dealerowi.

Natomiast co do sprzęgła – jeśli w warunkach gwarancji ta naprawa jest wyłączona, to z uwagi na fakt, że nie upłynęło jeszcze 2 lata od zakupu, powinien Pan powołać się na przepisy dotyczące rękojmi i wystosować roszczenie o dokonanie naprawy w ramach rękojmi (oczywiście o ile umowa nie zawiera ograniczenia czasowego rękojmi).

Zgodnie z treścią art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)”. Zgodnie natomiast z treścią art. 560 § 1 K.c.: Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady”. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 listopada 2012 r. czytamy: „Odpowiedzialność sprzedawcy za wady z tytułu rękojmi (art. 556 K.c.) ukształtowana jest na zasadzie ryzyka i sprowadza się do odpowiedzialności za skutek, polegający na istnieniu wady przedmiotu sprzedaży. Sprzedawcy nie zwalnia zatem brak winy, ani też brak jego wiedzy o istnieniu wady, a ewentualna wiedza sprzedawcy o istnieniu wady może tylko zaostrzyć jego odpowiedzialność (art. 564 K.c.). Z kolei to, czy kupujący mógł wadę zauważyć przy dochowaniu należytej staranności, czy powinien był wiedzieć o wadzie (czy mógł się o niej dowiedzieć przy dochowaniu należytej staranności) nie wyłącza odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi. Tylko wiedza kupującego o wadzie w chwili zawarcia umowy wyłącza tę odpowiedzialność (art. 557 § 1 K.c.) (I ACA 820/12)”.

Zgodnie natomiast z treścią art. 557 § 1 K.c. „Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy”. Zgodnie bowiem z wyrokiem SO w Zamościu z dnia I Ca 282/13: „Jedyną okolicznością uzasadniającą zwolnienie sprzedawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady jest wiedza kupującego o wadzie w chwili zawarcia umowy. Ciężar przeprowadzenia dowodów na te okoliczności spoczywa na sprzedawcy, zgodnie z art. 557 K.c.”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wada powstała w nowym samochodzie – kto płaci za naprawę?

W niniejszym stanie faktycznym mówimy o zakupie pojazdu nowego, a więc sprzedawca winien być obciążony odpowiedzialnością z tytułu wad powstałych w pojeździe – na skutek wad wewnętrznych pojazdu. Zgodnie bowiem z art. 5561 K.c. »Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Artykuł 560 K.c. określa dwa podstawowe uprawnienia, które przysługują kupującemu na podstawie przepisów o rękojmi. Na jego podstawie kupujący może albo od umowy odstąpić, albo żądać obniżenia ceny. Przepis zawiera warunki realizacji tych uprawnień, włącznie z ograniczeniami ich realizacji (§ 1 zd. 1 o kontruprawnieniach sprzedawcy, § 3 o warunkach obniżenia ceny, § 4 o niemożliwości odstąpienia od umowy, gdy wada rzeczy jest nieistotna). Dlatego też, jeżeli postanowienia gwarancji nie obejmują napraw sprzęgła, powinien Pan powołać się na konieczność naprawy z tytułu rękojmi – o ile oczywiście umowa tego nie ogranicza.

Podsumowując: w ramach gwarancji proszę dochodzić naprawy, która podlega naprawie gwarancyjnej. W przypadku rękojmi proszę dochodzić naprawy sprzęgła.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »