Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z odzyskaniem kaucji za wynajem mieszkania

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2021-01-11

Sprawa dotyczy problemu odzyskania kaucji za najem mieszkania. Właściciel podpisał protokół zdania mieszkania, w którym zaznaczył jedynie zgubienie klucza do skrzynki na listy oraz że w terminie 7 dniu zwróci kaucję na rachunek bankowy. Po 6 dniach wysłał kosztorys naprawy uszkodzeń, wyceniając ją na ok. 6500 zł. Podczas przekazania lokalu była jedynie mowa o wymianie stłuczonej szybki od drzwi łazienkowych, ale nie zawarł tego w protokole (proponowałam mu zwrot 400 zł). Nie zgadza się na ugodę ze mną i zagroził, że będzie dochodził zwrotu pozostałej kwoty, czyli ok. 4000 zł. O kaucji nawet nie chce słyszeć i jej oddać. Chciałam zaznaczyć, że mam podpisany protokół przez właściciela oraz całą korespondencję mailową z właścicielem. Czy mam szanse odzyskać kaucję w wysokości 2500 zł minus koszt dorobienia klucza?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem z odzyskaniem kaucji za wynajem mieszkania

Kaucja za wynajem mieszkania

Odpowiadając na Pani pytanie, wyjaśniam, że kaucja jest rozliczana z roszczeniami wynajmującego, o ile takie mu przysługują. To, czy one przysługują, czy nie, zależy od konkretnego stanu faktycznego, w tym momencie od tego, czy są rzeczywiście uszkodzenia w lokalu.

Zawsze będzie to zatem kwestia stanu faktycznego sprawy i ustalenia, czy uszkodzenia są, czy ich nie ma.

Temu co do zasady służy właśnie protokół zdawczo-odbiorczy, w nim powinno się opisać wszystkie stwierdzone uszkodzenia, usterki, zniszczenia itd. W Pani przypadku protokół na żadne usterki nie wskazuje, a jedynie na fakt zagubienia klucza. To w interesie właściciela tak naprawdę leżało wpisanie wszystkich uszkodzeń w protokół, skoro sam zrezygnował z tego – z całą pewnością działał na swoją niekorzyść. Ten protokół bowiem potwierdza, iż usterek nie było.

Protokół po wynajmie mieszkania

Protokół jest tzw. dokumentem prywatnym. Zgodnie z treścią art. 245 Kodeksu cywilnego jest to dowód na to, że osoba, która dokument podpisała złożyła oświadczenie określonej treści – jak w dokumencie, czyli dowód na to, że właściciel stwierdza, iż usterek nie było.

Taki dokument nie korzysta z domniemania autentyczności i prawdziwości dokumentu urzędowego. Niemniej jednak wyciąg ten jest dokumentem prywatnym, a dokument prywatny stanowi pełnoprawny środek dowodowy, który sąd orzekający może uznać za podstawę swoich ustaleń faktycznych, a następnie wyrokowania. Moc dowodowa dokumentu prywatnego jest słabsza aniżeli moc dowodowa dokumentu urzędowego, ale nie przeszkadza to jednak w tym, aby sąd orzekający w ramach swobodnej oceny dowodów uznał treść dokumentu prywatnego za zgodną z rzeczywistym stanem rzeczy.

Odzyskanie kaucji za najem

Dlatego też, jeżeli właściciel nie udowodni ponad wszelką wątpliwość, że usterki były, i nie przekona o tym np. sądu w procesie o zwrot kaucji, a Pani jednocześnie zaprzeczy, że usterki były, to założyć można, że sąd zasądzi Pani zwrot kaucji w podanej w pytaniu wysokości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »