Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Maksymalna taksa notarialna od podziału nieruchomości

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-03-22

Jaka byłaby maksymalna taksa notarialna od podziału nieruchomości wartej ok. 900 000 zł? Chodzi o podział na 2 nieruchomości (2 osobne KW).

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku, maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej.

Przy działach decydująca jest tzw. ogólna wartość majątku podlegającego działowi, Pani podała kwotę 900 000 zł.

W myśl § 3 pkt 5) maksymalna stawka od wartości powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł (w tym przedziale mieści się bowiem podana przez Panią wartość nieruchomości) wynosi 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł, a więc 1010 + 3360 zł (840.000,00 zł x 0,4 %), co daje łącznie stawkę taksy w wysokości 4 370 zł.

Ta kwota powinna stanowić stawkę maksymalną, bo podział nieruchomości byłby czynnością główną. Jak stanowi zaś § 11 ust. 1 cytowanego rozporządzenia „jeżeli jednym aktem notarialnym, sporządzonym między tymi samymi osobami, objęto kilka czynności dotyczących tego samego przedmiotu i pozostających ze sobą w takim stosunku, że jedna z tych czynności ma charakter czynności głównej, a inne mają charakter czynności ubocznych i nie mogą istnieć bez czynności głównej – za sporządzenie tego aktu notarialnego stosuje się maksymalną stawkę przewidzianą dla czynności głównej”.

Proszę jednak pamiętać, że jest możliwość negocjowania z notariuszem jakiegoś upustu, a to dlatego, że podane stawki są stawkami maksymalnymi i zdarza się, że notariusze proponują stawki niższe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Miejsce parkingowe dla lokatora na wspólnym podwórzu

Dzielimy podwórze z dwoma współwłaścicielami. Nasz udział wynosi 3/4 całości, a 1/4 część przypada współwłaścicielom. Jeden...

 

Wspólne konto bankowe po ubezwłasnowolnieniu

Mam wspólne konto bankowe z siostrą, która prawdopodobnie zostanie ubezwłasnowolnia – z takim wnioskiem do sądu wystąpiła druga siostra...

 

Wykonanie przez gminę drogi na prywatnym terenie

Wykonanie przez gminę drogi na prywatnym terenie

Kilkanaście lat temu podzieliłem działkę rolną na działki budowlane i je sprzedałem. W 2015 r. gmina na moim terenie wykonała drogę asfaltową...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »