Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Maksymalna taksa notarialna od podziału nieruchomości

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-03-22

Jaka byłaby maksymalna taksa notarialna od podziału nieruchomości wartej ok. 900 000 zł? Chodzi o podział na 2 nieruchomości (2 osobne KW).

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku, maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej.

Przy działach decydująca jest tzw. ogólna wartość majątku podlegającego działowi, Pani podała kwotę 900 000 zł.

W myśl § 3 pkt 5) maksymalna stawka od wartości powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł (w tym przedziale mieści się bowiem podana przez Panią wartość nieruchomości) wynosi 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł, a więc 1010 + 3360 zł (840.000,00 zł x 0,4 %), co daje łącznie stawkę taksy w wysokości 4 370 zł.

Ta kwota powinna stanowić stawkę maksymalną, bo podział nieruchomości byłby czynnością główną. Jak stanowi zaś § 11 ust. 1 cytowanego rozporządzenia „jeżeli jednym aktem notarialnym, sporządzonym między tymi samymi osobami, objęto kilka czynności dotyczących tego samego przedmiotu i pozostających ze sobą w takim stosunku, że jedna z tych czynności ma charakter czynności głównej, a inne mają charakter czynności ubocznych i nie mogą istnieć bez czynności głównej – za sporządzenie tego aktu notarialnego stosuje się maksymalną stawkę przewidzianą dla czynności głównej”.

Proszę jednak pamiętać, że jest możliwość negocjowania z notariuszem jakiegoś upustu, a to dlatego, że podane stawki są stawkami maksymalnymi i zdarza się, że notariusze proponują stawki niższe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »