Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z darowizną lub umową dożywocia?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna samochodu córce

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2018-02-19

Mąż w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej nabył 5 lat temu samochód. Teraz samochód ten wycofał z działalności i chciałby przekazać go w darowiźnie córce. Z mężem nie mamy podpisanej intercyzy. Czy darowizna samochodu córce powinna pochodzić od obydwojga rodziców, czy cały samochód może w darowiźnie dać tylko mój mąż?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ma przeszkód, aby przedsiębiorca przekazał na cele prywatne samochód dotychczas wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeżeli Pani maż jako przedsiębiorca zechce darować środek trwały w postaci samochodu na rzecz osoby najbliższej, nie będzie obciążony podatkiem dochodowym ani podatkiem od spadków i darowizn. Darowizna jest umową, na podstawie której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Skuteczność darowizny wymaga jej przyjęcia przez obdarowanego, który w rezultacie uzyskuje przysporzenie majątkowe.

W przypadku spełnienia świadczenia wynikającego z umowy darowizny, przedsiębiorca – darczyńca nie uzyska żadnej odpłatności, a tym samym po jego stronie nie powstanie z tego tytułu przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 i art. 14 updof.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że Pani mąż jako przedsiębiorca pozostaje z Panią we wspólnocie majątkowej. Majątek wspólny obejmuje w tym przypadku przedmioty majątkowe (z wyjątkiem elementów składowych majątków osobistych każdego z małżonków, o których mowa w art. 33 K.r.o.) nabyte w czasie trwania małżeństwa przez obydwoje z małżonków lub jednego z nich. W trakcie trwania tego ustroju żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego, jak również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych należących do niego przedmiotach.

Co do zasady, każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. Przy czym przedmiotami majątkowymi wykorzystywanymi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej zarządza samodzielnie ten małżonek, któremu przedmioty te wyłącznie służą. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Nie stanowi przeszkody w uznaniu np. wspólnego samochodu za środek trwały w firmie prowadzonej przez jednego z małżonków nawet taka sytuacja, gdy w dowodzie rejestracyjnym tego pojazdu widnieje wyłącznie drugi z małżonków. Wynika to z faktu, że rejestracja samochodu, jako czynność administracyjno-techniczna, nie przesądza o prawie własności.

A zatem w przedstawionej przez Panią sytuacji samochód stanowi własność łączną obojga małżonków, zatem darowizna na rzecz córki powinna zostać dokonana przez nich razem.

Sama umowa dotycząca darowania samochodu na rzecz córki powinna zostać sporządzona w formie co najmniej pisemnej, jednakże nie wymaga ona formy aktu notarialnego. W zupełności wystarczy zwykła umowa sporządzona na kartce papieru, powinna jedynie określać:

– strony transakcji, czyli dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i numer dowodu tożsamości lub paszportu) obdarowanego i darczyńcy;

– dokładne dane przedmiotu darowizny, w naszym przypadku – auta (marka, model, numer rejestracyjny, rok produkcji, silnik i VIN);

– dokładny termin przekazania pojazdu – od tej daty liczony jest okres 6 miesięcy na złożenie druku w urzędzie skarbowym;

– wartość darowanego przedmiotu – od tego zależy, czy obdarowany ma obowiązek składania druku w urzędzie skarbowym i czy (ewentualnie w jakiej wysokości) będzie musiał zapłacić podatek. Zgodnie z przepisami sumuje się wszystkie darowizny otrzymane w ciągu 5 lat.

W treści umowy należy zaznaczyć, iż obdarowana przyjęła darowiznę od darczyńcy. Ponadto rodzice jako darczyńcy zobowiązani są do przerejestrowania samochodu na obdarowaną i zgłoszenie tego faktu ubezpieczycielowi.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, Państwa córka jako osoba z tzw. „O” grupy podatkowej zwolniona jest od podatku nabycia własności rzeczy. Niemniej, aby skorzystać z tego zwolnienia zobowiązana jest do zgłoszenia nabycia własności pojazdu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego na formularzu SD-­Z2.

Jeżeli tego nie zrobi będzie musiała rozliczyć się na zasadach przewidzianych dla I grupy podatkowej, dla której kwota wolna od podatku to 9637 zł. Co oznacza, iż pomimo nie złożenia zgłoszenia nabycia własności samochodu, w przypadku kiedy jego wartość nie przekracza powyższej kwoty, i tak jako obdarowana nie zapłaci podatku od spadków i darowizn.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy niegodne zachowanie obdarowanego uzasadnia odwołanie darowizny po latach?

Czy można cofnąć darowiznę nieruchomości (domu jednorodzinnego), którą matka obdarowała swoją córkę przed 38 laty? Córka była wtedy niepełnoletnia....

 

Wezwanie do zwrotu darowizny z powodu rażącej niewdzięczności

W 2009 r. rodzice darowali mi aktem notarialnym cztery działki budowlane. Na jednej z nich wybudowaliśmy wraz z małżonką dom, w którym...

 

Przekazanie mieszkania za opiekę

Przekazanie mieszkania za opiekę

Osoba, którą opiekuje się od lat moja mama, chce jej przekazać mieszkanie za opiekę . To starsza pani, która ma w tej chwili 96 lat. Nie...

Pełne prawa do nieruchomości otrzymanej w darowiźnie

Jakie dokładnie dokumenty należy mieć i sprawdzić, aby mieć pewność, że do nieruchomości, którą się otrzymało w formie darowizny (akt...

 

Bezskuteczności darowizny na podstawie skargi pauliańskiej a sprzedaż mieszkania

Bezskuteczności darowizny na podstawie skargi pauliańskiej a sprzedaż mieszkania

Posiadam nieruchomość - mieszkanie, przekazane drogą darowizny przez rodziców. Wskutek wniosku / pozwu złożonego przez US sąd okręgowy orzekł...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »