Jak szybko zakończyć małżeństwo?

Chcę doradzić się w sprawie rozwodu i szybkiego zakończenia małżeństwa. Jestem po ślubie 4 lat, wychowuję z mężem 2 dzieci. Mieszkamy wspólnie z jego rodzicami. Jego rodzina jest toksyczna i konfliktowa. Problem jest w tym, że moje uczucie do małżonka wygasło, nie ma pożycia, nie potrafię z nim nadal funkcjonować. Duszę się w tym małżeństwie. Nawiasem dodam, że poznałam kogoś, z kim chcę wiązać dalszą przyszłość. Nie chcę dalej ciągnąć tego małżeństwa. Jak zatem szybko zakończyć małżeństwo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak szybko zakończyć małżeństwo?

Szybki rozwód

Zacznę od tego, że rozwód bezproblemowy istnieje tylko wtedy, gdy małżonkowie się oboje na niego zgadzają, mają ustalone wszystko – od kwestii orzekania o winie, przez alimenty po dzieci, w zakresie opieki, miejsca zamieszkania i władzy rodzicielskiej.

Poza tym coś takiego jak bezproblemowy rozwód nie istnieje.

Rozpad pożycia małżonków

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym:

„Art. 56. § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”.

Musicie wykazać rozpad pożycia. O zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego można mówić, gdy wszystkie więzi łączące małżonków uległy zerwaniu, tj. więź duchowa, gospodarcza i fizyczna.

Rozkład pożycia jest trwały, gdy nie ma widoków na ponowne zejście się małżonków. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 grudnia 1998 roku, sygn. akt I CKN 817/97, wskazał, że „rozkład pożycia ma charakter trwały, gdy doświadczenie życiowe uzasadnia – na tle okoliczności konkretnej sprawy – wniosek, iż powrót małżonków do pożycia nie nastąpi”.

Przeczytaj też: Jak złożyć pozew o rozwód?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jak uzyskać rozwód?

Aby uzyskać rozwód – bezproblemowy i szybki – należy się przygotować przed złożeniem pozwu. Głównie zaopatrzyć w formalności, aby uniknąć pewnych części postępowania dowodowego.

Po pierwsze – porozumienie rodzicielskie w kwestii dzieci. Musi określać miejsce zamieszkania dzieci, sposób sprawowania opieki, kontakty, miejsce nauki, miejsce leczenia, wysokość alimentów.

Kolejna kwestia to świadek na okoliczność tego, że dzieci powinny zostać z jednym konkretnym rodzicem, albo jeśli ustalicie – powinno być pod przemienną opieką. Dowodem może być zeznanie świadka, opinia psychologa, opinie nauczycielek ze szkoły. Każdy dowód jest dobry.

Potem sam pozew. Do pozwu dołącza się odpis atu małżeństwa, odpis aktu urodzenia dzieci, opłata 600 zł, jeśli jest zgodna propozycja podziału majątku to dodatkowo 300 zł. W przypadku sporu co do podziału – sąd go w ogóle nie rozpatrzy.

Negatywne przesłanki wykluczające rozwód określają przepisy Kodeksu rodzinnego. Przesłankami negatywnymi rozwodu są:

  • jeśli wskutek ustania małżeństwa ucierpieć mogłoby dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
  • jeśli rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
  • jeśli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego, a drugie z małżonków odmawia zgody.

W Pani przypadku dodatkowym obciążeniem może być posiadanie nowego partnera. Sąd może bowiem uznać, po przeprowadzeniu dowodów, że Pani jest winna rozpadu pożycia. A jeśli mąż sprzeciwi się udzieleniu rozwodu – sąd oddali Pani pozew — rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego, a drugie z małżonków odmawia zgody.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »