Problem z ekipą remontową - jak rozwiązać umowę?

Mamy problem z ekipą remontową. Jesteśmy związani umową. Pomimo tego, że prace jak na razie idą bardzo powoli i ekipa w mieszkaniu bywa rzadko, termin realizacji nie jest jeszcze zagrożony. Niemniej jednak zaistniały okoliczności, gdzie najchętniej byśmy rozstali się z ekipą remontową, stąd moje pytanie, jakie mamy możliwości, gdyby ekipa nie była chętna rozwiązać umowy za porozumieniem stron? Sytuacja wygląda następująco.

Umówiliśmy się w mieszkaniu z wykonawcą, on nie przybył na miejsce. Dzwoniliśmy i pisaliśmy, nie odzywał się. Dopiero po dwóch dniach wyznaczył nowy termin. Gdy przyjechaliśmy do mieszkania, okazało się, że wykonawca remontu zabrał z niego zakupione przez nas materiały budowlane (o wartości ok. 2 tys. zł) bez naszej zgody. Później tłumaczył, że to do innego zlecenia i nam kupi nowe. To jednak podważyło nasze zaufanie do tego człowieka. Napisaliśmy mu, że chcemy zrezygnować z umowy – rozwiązać ją za porozumieniem stron. Zamknęliśmy mieszkanie na drugi zamek, do którego nie ma klucza.
Do tej pory często nie mieliśmy z nim kontaktu albo nie przybywał na spotkanie, co utrudnia nam życie (musimy zwalniać się z pracy na darmo itd.).

Co możemy zrobić, jeśli on nie będzie chciał w ten sposób rozwiązać umowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem z ekipą remontową - jak rozwiązać umowę?

Umowa z wykonawcą – o roboty budowlane

Umowa, jaka łączy Państwa z wykonawcą, należy do umów o roboty budowlane, jednak w zakresie, w jakim nas to interesuje, mają do niej zastosowanie przepisy z zakresu umowy o dzieło. Umowa o dzieło jest umową rezultatu, co oznacza, ze istotne jest tu wykonanie określonego dzieła, w określonym terminie i kreślonej jakości. Kwestia zaufania do wykonawcy ma drugorzędne znaczenie (inaczej przy zleceniu, gdy chodzi o staranne działania i stosunek oparty na zaufaniu). Kodeks cywilny wprost wskazuje, w jakich okolicznościach można rozwiązać umowę, w jakich odstąpić.

Rozwiązanie umowy z wykonawcą remontu

Analizując przepisy wskazać należy, że przed ukończeniem dzieła zamawiający może zrezygnować ze współpracy z wykonawcą pomimo braku zarzutów. Odstępując od umowy, nie ma konieczności podawania przyczyny, jednak ustalone wcześniej wynagrodzenie musi zostać uregulowane. W wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdy właśnie utracono zaufanie do wykonawcy. Proszę jednak pamiętać, że należy dokonać rozliczeń i one wcale nie muszą spełniać Państwa oczekiwań. W celu prawidłowego rozliczenia należałoby zatrudnić rzeczoznawcę. Co ważne - tu nie chodzi o to, że rozlicza się wartość prac wykonanych ale o to, co wykonawca zaoszczędził. To dotyczy raczej sytuacji, gdy wykonawca pracuje na własnych materiałach. Oszczędność przyjmującego zamówienie wynikać może z faktu, iż nie nabył on określonych materiałów lub narzędzi potrzebnych do tego dzieła, których koszt uwzględniony był w wynagrodzeniu. Jeżeli przyjmujący zamówienie miał wykonać dzieło z pomocą osób trzecich, których ostatecznie nie musiał zaangażować, kwotą zaoszczędzoną przez niego jest też wartość wynagrodzeń niezapłaconych tym osobom. Co więcej w tej sytuacji, jeśli będzie można przypisać zamawiającym winę, a u przyjmującego powstanie szkoda z tego tytułu, może on domagać się odszkodowania. Tu chodzi o sytuację, gdy nie ma żadnych ważnych podstaw do rezygnacji a dzieło jest skończone lub w zaawansowanym stopniu. U Państwa można się tłumaczyć utratą zaufania z powodu zabierania materiałów bez Państwa zgody.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Opóźnienie prac remontowych

Inna jest sytuacja, gdy odstąpienie następuje przez opóźnienia, o ile prawdopodobieństwo niewyrobienia się z pracami jest duże. Kodeks dopuszcza taką możliwość. Nie wymaga się wówczas ponaglania wykonawcy. W tym przypadku jednak świadczenia już spełnione (np. częściowa zapłata) powinny zostać zwrócone zlecającemu zadanie.

Rozliczenie po rozwiązaniu umowy

Reasumując, w przypadku umów o dzieło odstąpienie jest możliwe, ale każdorazowo musi nastąpić rozliczenie z przyjmującym zamówienie. W sytuacji opóźnienia do rozliczenia jest tylko praca wykonana, a w przypadku dobrowolnego odstąpienia płaci się całe umówione wynagrodzenie z odliczeniem oszczędności wykonawcy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Oświadczenie o odstąpieniu składa się na piśmie wykonawcy. Państwo musieliby także zaproponować rozliczenie i wypłacić kwotę, którą uważacie za właściwą. Wykonawca nie musi się zgodzić z sugerowanymi przez Państwa oszczędnościami i wówczas może dojść do sporu sądowego, wymagającego oceny biegłego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Katarzyna Nosal

O autorze: Radca prawny Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »