Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeniesienie ciał zmarłych do grobowca rodzinnego

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2020-09-04

Opiekuję się dwoma grobami. Chciałabym przenieść ciała zmarłych do grobowca rodzinnego. Zmarli nie mają żadnej innej rodziny. Jedne z moich braci jednak nie chce się zgodzić na przeniesienie ciał – mimo że mieszka daleko. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Przeniesienie ciał zmarłych do grobowca rodzinnego

Decyzja o przeniesieniu zwłok do innego grobu

Jak rozumiem, zmarli nie posiadają bliższej rodziny aniżeli Pani i Pani rodzeństwo. W takim przypadku, to Państwu co do zasady przysługuje prawo decydowania w zakresie pochówku czy przeniesienia zwłok. Szczegółowe wymagania, w zakresie tego ostatniego, zawiera art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zgodnie z tym przepisem:

„Art. 15

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

1) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego;

2) na zarządzenie prokuratora lub sądu;

3) na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego 13 w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 3 zwłoki i szczątki powinny być pochowane na nowo w innym miejscu. W przypadkach wywłaszczenia terenu cmentarnego koszt ekshumacji i przeniesienia ponosi nabywca terenu.

3. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, których wykaz ustala minister właściwy do spraw zdrowia, nie mogą być ekshumowane w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1, przed upływem 2 lat od dnia zgonu”.

Ekshumacja i przeniesienie zwłok może nastąpić między innymi na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego. Zgodnie z art. 10 omawianej ustawy, prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: pozostały małżonek(ka), krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Brak zgody na przeniesienie ciał do grobu rodzinnego

W sytuacji, kiedy brak jest zgody jednej z osób uprawnionych, istnieje możliwość jej zastąpienia wyrokiem sądu. W takim przypadku należy złożyć do sądu pozew oparty na zasadzie ochrony dóbr osobistych, o których mowa w art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 1047 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Prawo do pochowania czy też przeniesienia miejsca pochówku osoby bliskiej, stanowi bowiem dobro osobiste człowieka, w postaci prawa do czci i pamięci osoby bliskiej. Jak wynika zaś z art. 1047 § 1, prawomocne orzeczenie sądu zobowiązujące do złożenia oświadczenia może zastąpić oświadczenie drugiej osoby. W takim przypadku, może zatem wystąpić Pani do sądu o zobowiązanie brata do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na ekshumację, które to zobowiązanie zastępować będzie wymagane oświadczenie Pani brata.

Zgoda na ekshumację od Inspektora Sanitarnego

Przed wdaniem się w spór sądowy (abstrahując od ewentualnych prób rozmowy z bratem, które zapewne miały już miejsce i okazały się nieskuteczne), proponowałbym jednak w pierwszej kolejności wystąpienie do Państwowego Inspektora Sanitarnego o wyrażanie zgody na ekshumację, załączając oświadczenia o wyrażeniu zgody Pani rodzeństwa (z wyłączeniem brata). Być może uda się uzyskać bowiem zgodę Inspektora Sanitarnego w takim stanie faktycznym. W przypadku jeśli uzyska Pani taką zgodę, być może administracja cmentarza nie będzie wymagać dodatkowych oświadczeń i uda się przenieść zmarłych bez zgody Pani brata.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wysokie odsetki naliczone przez bank

Dostałam wezwanie od komornika sądowego w sprawie spłaty zadłużenia (30 tys. zł zadłużenia w banku). Część tego zadłużenia spłaciłam...

 

Jak możemy pozbyć się samochodu porzuconego na parkingu prywatnym?

Jak możemy pozbyć się samochodu porzuconego na parkingu prywatnym?

Jesteśmy właścicielami obiektu biurowego, ogrodzonego, na którym znajduje się parking dla naszych klientów i ich gości. Przed wjazdem nie ma żadnego...

Odpowiedzialność za nielegalną wycinkę drzew

Mój tato w ubiegłym roku kupił od sąsiada działkę – został podpisany akt notarialny. Jednak umowę przedwstępną zawarli już 3 lata wcześniej,...

 

Zalanie mieszkania i wezwanie do zapłaty regresu przez PZU

Zalanie mieszkania i wezwanie do zapłaty regresu przez PZU

Dostałem z PZU wezwanie do zapłaty 2400 zł regresu za zalanie kawałka sufitu w mieszkaniu sąsiada. Udałem się do niego z prośbą...

podtytuły

Mam pytanie dotyczące hipoteki przymusowej w KW . Hipoteka ta została wpisana w dziale IV przez wierzyciela – osobę prywatną – na...

 

Wysłanie e-maila do żony byłego kochanka

Wysłałam e-mail do żony mojego byłego kochanka z informacją, że ma on prawdopodobnie romans z inną kobietą. Podałam w mailu imię i nazwisko tej kobiety, a...

 

Wygrana w zagranicznym kasynie online i wypłata pieniędzy na konto

Parę dni temu zarejestrowałem się u bukmachera zagranicznego kasynie online. I zagrałem na automacie. Jakie było moje szczęście, że za wpłacone...

 

Kupno mieszkania od spółki z o.o.

Kupno mieszkania od spółki z o.o.

Zamierzam kupić mieszkanie od spółki z o.o. Czy w związku z faktem, iż jedna ze stron nie jest osobą fizyczną, transakcja ta jest bardziej ryzykowna? Co w...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »