Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Darowizna działki rolnej o niewielkiej wartości

• Autor: Iryna Kowalczuk

Kilka lat temu zakupiłem małą działkę rolną za 2000 zł. Chciałbym ją teraz podarować córce. Czy sporządzając darowiznę u notariusza o tak niewielkiej wartości muszę ją zgłaszać do urzędu skarbowego? Czy na podstawie takiej darowizny potwierdzonej przez notariusza będzie można dokonać zmian w KW?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna działki rolnej o niewielkiej wartości

Podatek od darowizny działki rolnej

Udzielenie darowizny może wiązać się z koniecznością zapłacenia przez obdarowanego podatku od spadków i darowizn. Jego wysokość (jak również w ogóle obowiązek jego zapłaty) wiąże się zarówno z wartością darowizny, jak i przynależnością stron umowy do określonej grupy podatkowej.

Zarówno wysokość podatku, jak i określenie warunków uprawniających do zwolnienia, czy kwoty po przekroczeniu której pojawią się obowiązki podatkowe uzależnione są od tzw. grupy podatkowej. Określa ona relacje wiążące obie strony tzn. darczyńcę i obdarowanego, spadkodawcę i spadkobiercę, itd.

Zobacz też: Darowizna części działki

Darowizna działki o niewielkiej wartości

Generalną zasadą jest, że opodatkowaniu nie podlega nabycie od jednej osoby, jeżeli ich łączna wartość w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie wraz z wartością ostatniej darowizny nie przekracza:

  • 9637 zł w przypadku nabywców z I grupy podatkowej,
  • 7276 zł w przypadku nabywców z II grupy podatkowej,
  • 4902 zł w przypadku nabywców z III grupy podatkowej.

Darowizny do tej kwoty nie wymagają zgłoszenia do urzędu skarbowego i opodatkowania.

Oprócz tego, spadki i darowizny przekazywane w ramach najbliższej rodziny, czyli I grupy podatkowej (małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie) podlegają zwolnieniu podmiotowemu z obowiązku podatkowego. Zarówno ich przedmiot, jak i wartość z zasady nie odgrywają tu żadnej roli.

Jak wynika z powyższego darowizna poczyniona na córkę nie będzie opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn, jak i nie będzie potrzeby zgłaszania jej do urzędu skarbowego.

Poza tym, jeśli umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego (umowa dotycząca przeniesienia własności nieruchomości zawsze musi być sporządzona w formie aktu notarialnego), to na notariuszu leży obowiązek zgłoszenia tej darowizny do urzędu skarbowego, jeśli takie zgłoszenie jest wymagane.

Zgłoszenia dokonywane przez notariusza po darowiźnie

Notariusz sporządzający akt notarialny jest również obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści:

1) przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej, lub

2) ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, albo

3) czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta.

Czyli Pan we własnym zakresie nie będzie już musiał tego zgłaszać.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Iryna Kowalczuk

O autorze: Iryna Kowalczuk

Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w dwóch kancelariach adwokackich. Ze względu na biegłość w analizie różnorodnych zagadnień prawnych w serwisie ePorady24 pełniła funkcję administratora. Udzielała porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Biegle posługuje się zarówno językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl