Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z darowizną lub umową dożywocia?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna działki rolnej o niewielkiej wartości

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-02-29

Kilka lat temu zakupiłem małą działkę rolną za 2000 zł. Chciałbym ją teraz podarować córce. Czy sporządzając darowiznę u notariusza o tak niewielkiej wartości muszę ją zgłaszać do urzędu skarbowego? Czy na podstawie takiej darowizny potwierdzonej przez notariusza będzie można dokonać zmian w KW?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Udzielenie darowizny może wiązać się z koniecznością zapłacenia przez obdarowanego podatku od spadków i darowizn. Jego wysokość (jak również w ogóle obowiązek jego zapłaty) wiąże się zarówno z wartością darowizny, jak i przynależnością stron umowy do określonej grupy podatkowej.

Zarówno wysokość podatku, jak i określenie warunków uprawniających do zwolnienia, czy kwoty po przekroczeniu której pojawią się obowiązki podatkowe uzależnione są od tzw. grupy podatkowej. Określa ona relacje wiążące obie strony tzn. darczyńcę i obdarowanego, spadkodawcę i spadkobiercę, itd.

Generalną zasadą jest, że opodatkowaniu nie podlega nabycie od jednej osoby, jeżeli ich łączna wartość w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie wraz z wartością ostatniej darowizny nie przekracza:

  • 9637 zł w przypadku nabywców z I grupy podatkowej,
  • 7276 zł w przypadku nabywców z II grupy podatkowej,
  • 4902 zł w przypadku nabywców z III grupy podatkowej.

Darowizny do tej kwoty nie wymagają zgłoszenia do urzędu skarbowego i opodatkowania.

Oprócz tego, spadki i darowizny przekazywane w ramach najbliższej rodziny, czyli I grupy podatkowej (małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie) podlegają zwolnieniu podmiotowemu z obowiązku podatkowego. Zarówno ich przedmiot, jak i wartość z zasady nie odgrywają tu żadnej roli.

Jak wynika z powyższego darowizna poczyniona na córkę nie będzie opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn, jak i nie będzie potrzeby zgłaszania jej do urzędu skarbowego.

Poza tym, jeśli umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego (umowa dotycząca przeniesienia własności nieruchomości zawsze musi być sporządzona w formie aktu notarialnego) to na notariuszu leży obowiązek zgłoszenia tej darowizny do urzędu skarbowego, jeśli takie zgłoszenie jest wymagane.

Notariusz sporządzający akt notarialny jest również obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści:

1) przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej, lub

2) ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, albo

3) czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta.

Czyli Pan we własnym zakresie nie będzie już musiał tego zgłaszać.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy dożywocie można uznać za darowiznę?

Po śmierci ojca sąd podzielił 1/2 własności po 1/8 części dla: matki, brata i dla mnie. Później matka zapisała umową dożywocia 1/2 swojej...

 

Czy niegodne zachowanie obdarowanego uzasadnia odwołanie darowizny po latach?

Czy można cofnąć darowiznę nieruchomości (domu jednorodzinnego), którą matka obdarowała swoją córkę przed 38 laty? Córka była wtedy niepełnoletnia....

 

Comiesięczna darowizna od rodzica

Chciałbym co miesiąc przelewać na konto syna 900 zł. Czy muszę udokumentować przelewy środków, które mieszczą się w kwocie wolnej – 9657...

 

Darowizna nieruchomości a skarga pauliańska

Posiadam nieruchomość obciążoną hipoteką (kredyt spłacany jest przez najemcę – najem pokrywa kredyt). Jeśli daruję tę nieruchomość żonie,...

 

Roszczenie o rozwiązanie umowy o dożywocie

W zamian za dożywocie 18 lat temu dziadkowie przepisali swój majątek, tj. gospodarstwo rolne i dom, na najmłodszą córkę. Reszta rodzeństwa, czyli brat...

 

Czy usługa może być przedmiotem darowizny?

Matka zamawia w firmie tynkarskiej ocieplenie domu synu, opłaciła faktura. Czy usługa może być przedmiotem darowizny?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »