Kategoria: Darowizna, umowa dożywocia

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z darowizną lub umową dożywocia?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna działki rolnej o niewielkiej wartości

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-02-29

Kilka lat temu zakupiłem małą działkę rolną za 2000 zł. Chciałbym ją teraz podarować córce. Czy sporządzając darowiznę u notariusza o tak niewielkiej wartości muszę ją zgłaszać do urzędu skarbowego? Czy na podstawie takiej darowizny potwierdzonej przez notariusza będzie można dokonać zmian w KW?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Udzielenie darowizny może wiązać się z koniecznością zapłacenia przez obdarowanego podatku od spadków i darowizn. Jego wysokość (jak również w ogóle obowiązek jego zapłaty) wiąże się zarówno z wartością darowizny, jak i przynależnością stron umowy do określonej grupy podatkowej.

Zarówno wysokość podatku, jak i określenie warunków uprawniających do zwolnienia, czy kwoty po przekroczeniu której pojawią się obowiązki podatkowe uzależnione są od tzw. grupy podatkowej. Określa ona relacje wiążące obie strony tzn. darczyńcę i obdarowanego, spadkodawcę i spadkobiercę, itd.

Generalną zasadą jest, że opodatkowaniu nie podlega nabycie od jednej osoby, jeżeli ich łączna wartość w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie wraz z wartością ostatniej darowizny nie przekracza:

  • 9637 zł w przypadku nabywców z I grupy podatkowej,
  • 7276 zł w przypadku nabywców z II grupy podatkowej,
  • 4902 zł w przypadku nabywców z III grupy podatkowej.

Darowizny do tej kwoty nie wymagają zgłoszenia do urzędu skarbowego i opodatkowania.

Oprócz tego, spadki i darowizny przekazywane w ramach najbliższej rodziny, czyli I grupy podatkowej (małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie) podlegają zwolnieniu podmiotowemu z obowiązku podatkowego. Zarówno ich przedmiot, jak i wartość z zasady nie odgrywają tu żadnej roli.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak wynika z powyższego darowizna poczyniona na córkę nie będzie opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn, jak i nie będzie potrzeby zgłaszania jej do urzędu skarbowego.

Poza tym, jeśli umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego (umowa dotycząca przeniesienia własności nieruchomości zawsze musi być sporządzona w formie aktu notarialnego) to na notariuszu leży obowiązek zgłoszenia tej darowizny do urzędu skarbowego, jeśli takie zgłoszenie jest wymagane.

Notariusz sporządzający akt notarialny jest również obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści:

1) przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej, lub

2) ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, albo

3) czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta.

Czyli Pan we własnym zakresie nie będzie już musiał tego zgłaszać.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z darowizną lub umową dożywocia?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »