Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nabycie na licytacji komorniczej nieruchomości obciążonej umową dzierżawy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-01-03

Zamierzam nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej, która w dziale III KW ma wpisaną umowę dzierżawy na 29 lat z prawem do odszkodowania w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, zabezpieczonym na hipotece tej nieruchomości. Czy jako nabywca wchodzę w prawa dłużnika w stosunku do umowy dzierżawy i jestem również zobowiązana do zapłaty odszkodowania zawartego w umowie dzierżawy w przypadku wcześniejszego jej rozwiązania? Egzekucja toczy się od 2014 r.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzi na postawione pytania, a przede wszystkim Pani uprawnienia jako nabywcy, zależą od kilku informacji.

Istotne jest, kiedy nastąpiło wszczęcie egzekucji komorniczej (tu 2014 r.) Istotne jest także, kiedy została zawarta umowa dzierżawy, a w szczególności, kiedy wpisana do KW.

Zasadniczo bowiem Pani jako nabywca nieruchomości ma oprócz uprawnień zawartych w samej umowie dodatkowo zagwarantowane przez prawo wypowiedzenie umowy dzierżawy, nawet jeśli została zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz stanowiąca przedmiot umowy została dzierżawcy wydana.

Termin na wypowiedzenie takiej umowy wynosi 1 miesiąc od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia.

Dotyczy to wyłącznie egzekucji wszczętych po 3 maja 2012 r. Czyli zasadniczo do Pani miałoby zastosowanie.

Jeśli egzekucja byłaby wszczęta wcześniej – nie ma możliwości wypowiedzenia umowy inaczej niż na podstawie jej zapisów.

Jeśli zaś, bez względu na datę wszczęcia egzekucji, oddanie nieruchomości w dzierżawę nastąpiło po jej zajęciu przez komornika, to jest to bezskuteczne wobec nabywcy nieruchomości w egzekucji zgodnie z art. 930 § 4 K.p.c.

Nie znając treści umowy dzierżawy, trudno jest odnieść się do zapisów odszkodowawczych. Jeśli odszkodowanie unormowane jest w umowie, w zależności od kwestii np. bezpodstawnego zerwania umowy dzierżawy, czy wypowiedzenia jej niezgodnie z zapisami, to nadal ma zastosowanie to, co opisałam powyżej. Czyli jeśli umowa dzierżawy została zawarta, czy wpisana do KW po zajęciu przez komornika, to takie obciążenie jest bezskuteczne.

Jeśli umowa była zawarta wcześniej, a egzekucja miała miejsce po 2012 r., to oprócz zapisów umownych ma Pani dodatkową możliwość wypowiedzenia umowy. O czym była mowa.

Zagwarantowane przez przepisy prawa możliwości wypowiedzenia umowy dzierżawy nie mogą skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Odsetki za opóźnienie zapłaty za usługę a kara umowna

Nasza firma podpisała z pewną firmą umowę na usługę remontu urządzenia. W umowie zawarty został zapis, że w przypadku gdy kontrahent nie...

 

Niższa cena sprzedaży nieruchomości a prowizja dla pośrednika

Przed kilkunastu laty podpisałem umowę pośrednictwa na sprzedaż nieruchomości. Opiewała ona na 2% prowizji dla agencji przy sumie sprzedaży na 7 mln zł....

 

Odpowiedzialność wykonawcy za wady budynku wykryte po latach

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, został oddany do użytku przed 6 laty. Podczas remontu zostały odkryte poważne wady wykonawcze, niewidoczne bez ingerencji...

 

Reklamacja usługi turystycznej uznana tylko częściowo

Złożyłam reklamację usługi turystycznej w wymaganym, 30-dniowym terminie. Biuro turystyczne odpowiedziało na reklamację w terminie, uznając ją...

 

Kary umowne w kontrakcie managerskim a ochrona prywatnego majątku

Wkrótce zawrę kontrakt managerski na stanowisko prezesa zarządu spółki akcyjnej. Jak zdążyłem się już zorientować, kontrakt zawiera różne klauzule,...

 

Zagubiony weksel in blanco

Moja mama kupiła dwa komplety garnków na pokazie – podpisała dwie umowy i dwa weksle in blanco. Następnie odstąpiła od jednej umowy...

 

Jak cofnąć rozszerzenie własności małżeńskiej na nieruchomość?

W 1998 r. umową majątkową małżeńską rozszerzyłam własność małżeńską na nieruchomość, którą odziedziczyłam po swoim ojcu. Chciałabym teraz...

 

Umowa użyczenia mieszkania między matką a dzieckiem

Mój pełnoletni syn chce zająć się wynajmem mieszkania, którego jestem właścicielką. Jak prawnie wygląda to zagadnienie? Czy jest możliwa umowa użyczenia...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »