Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nabycie na licytacji komorniczej nieruchomości obciążonej umową dzierżawy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-01-03

Zamierzam nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej, która w dziale III KW ma wpisaną umowę dzierżawy na 29 lat z prawem do odszkodowania w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, zabezpieczonym na hipotece tej nieruchomości. Czy jako nabywca wchodzę w prawa dłużnika w stosunku do umowy dzierżawy i jestem również zobowiązana do zapłaty odszkodowania zawartego w umowie dzierżawy w przypadku wcześniejszego jej rozwiązania? Egzekucja toczy się od 2014 r.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Odpowiedzi na postawione pytania, a przede wszystkim Pani uprawnienia jako nabywcy, zależą od kilku informacji.

Istotne jest, kiedy nastąpiło wszczęcie egzekucji komorniczej (tu 2014 r.) Istotne jest także, kiedy została zawarta umowa dzierżawy, a w szczególności, kiedy wpisana do KW.

Zasadniczo bowiem Pani jako nabywca nieruchomości ma oprócz uprawnień zawartych w samej umowie dodatkowo zagwarantowane przez prawo wypowiedzenie umowy dzierżawy, nawet jeśli została zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz stanowiąca przedmiot umowy została dzierżawcy wydana.

Termin na wypowiedzenie takiej umowy wynosi 1 miesiąc od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia.

Dotyczy to wyłącznie egzekucji wszczętych po 3 maja 2012 r. Czyli zasadniczo do Pani miałoby zastosowanie.

Jeśli egzekucja byłaby wszczęta wcześniej – nie ma możliwości wypowiedzenia umowy inaczej niż na podstawie jej zapisów.

Jeśli zaś, bez względu na datę wszczęcia egzekucji, oddanie nieruchomości w dzierżawę nastąpiło po jej zajęciu przez komornika, to jest to bezskuteczne wobec nabywcy nieruchomości w egzekucji zgodnie z art. 930 § 4 K.p.c.

Nie znając treści umowy dzierżawy, trudno jest odnieść się do zapisów odszkodowawczych. Jeśli odszkodowanie unormowane jest w umowie, w zależności od kwestii np. bezpodstawnego zerwania umowy dzierżawy, czy wypowiedzenia jej niezgodnie z zapisami, to nadal ma zastosowanie to, co opisałam powyżej. Czyli jeśli umowa dzierżawy została zawarta, czy wpisana do KW po zajęciu przez komornika, to takie obciążenie jest bezskuteczne.

Jeśli umowa była zawarta wcześniej, a egzekucja miała miejsce po 2012 r., to oprócz zapisów umownych ma Pani dodatkową możliwość wypowiedzenia umowy. O czym była mowa.

Zagwarantowane przez przepisy prawa możliwości wypowiedzenia umowy dzierżawy nie mogą skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »