Kategoria: Ochrona konsumenta

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wygrana aukcja na Allegro - sprzedawca nie wydał towaru

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2018-03-07

Wygrałam licytację na Allegro, zapłaciłam, a sprzedający nie chce wysłać przedmiotu, twierdzi że wystawił przez pomyłkę. Było dokładnie opisane, co jest przedmiotem aukcji, udokumentowane zdjęciami, podane było ze bez ceny minimalnej i aukcja zakończyła się w planowanym czasie, licytowało kilka osób. Sprzedający proponuje zwrot pieniędzy, a mnie zależy na przedmiocie. Co mogę zrobić w tej sprawie?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof

Zgodnie z regulaminem Allegro, który jest wiążący dla stron biorących udział w aukcjach za pośrednictwem tego serwisu aukcyjnego, zgłoszenie oferty kupna przez konto użytkownika i każde kolejne postąpienie w aukcji jest prawnie wiążące i nie może być wycofane. To oznacza, że wygrana licytacja w internetowym serwisie aukcyjnym Allegro to umowa kupna-sprzedaży, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Kodeks cywilny pozwala na składanie tzw. oświadczeń woli w formie elektronicznej, a także uczestnictwa w aukcjach w taki sposób. Zgodnie z art. 701 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej jako K.c.), umowa może być zawarta w drodze aukcji albo przetargu. Oferty złożone w czasie aukcji są ważne aż do momentu zamknięcia aukcji lub wycofania ich przez sprzedającego. Ponadto zgodnie z art. 701 § 3 K.c. – ogłoszenie, a także warunki aukcji albo przetargu mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści. W opisanym stanie faktycznym aukcja nie została odwołana przed jej zakończeniem, transakcja nie została także odrzucona przez sprzedającego, tym samym złożona została oferta, która wiąże licytanta, a zatem umowa sprzedaży została zawarta z chwilą zakończenia aukcji. Aukcja zatem kończy się przybiciem, czyli jasnym komunikatem o jej zakończeniu.

Niestety z zasady tylko ściśle określone umowy wymagają do swej ważności zawarcia w formie pisemnej (w praktyce często zawiera się umowy na piśmie, np. dla bezpieczeństwa obrotu albo dla celów dowodowych) lub innej formie szczególnej (np. w formie aktu notarialnego), stąd nie wszystkie umowy muszą być zawarte na piśmie. Prawo dopuszcza zatem formę ustną zawarcia umowy, także za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość (internet), co stało się Pani udziałem, a o czym stanowi Regulamin Allegro w art. 7.2.-7.4.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„Artykuł 7. ZAWARCIE UMOWY W RAMACH OFERTY

7.1. (…)

7.2. Umowa zostaje zawarta ze zwycięzcą Licytacji. Zwycięzcą Licytacji jest Użytkownik, który w chwili jej zakończenia zaoferował najwyższą cenę za Towar i jego oferta była co najmniej równa cenie minimalnej, jeśli cena ta została określona przez Sprzedającego (przybicie). Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – zwycięzcą jest Licytant, który pierwszy przystąpił do Licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.

7.3. Kupujący korzystający z opcji Kup Teraz zawiera umowę ze Sprzedającym, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „kupuję i płacę”, z zastrzeżeniem treści art. 3.3.

7.4. Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony umowy otrzymują dane aktualnie widniejące w ustawieniach ich kont, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.”

Ponadto Regulamin Allegro w pkt. 7.6. określa, że sprzedający i kupujący powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od przybicia.

Reasumując – niewątpliwie w opisanym przez Panią przypadku doszło do zawarcia umowy sprzedaży w wyniku aukcji, tym samym sprzedający zobowiązany jest do wydania (przeniesienia własności) zakupionej rzeczy będącej przedmiotem sprzedaży. Jeżeli sprzedający nie wywiąże się z zobowiązania, powinna Pani w pierwszej kolejności wezwać sprzedającego do wykonania umowy w postaci wydania wylicytowanego przedmiotu pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Natomiast w przypadku niezastosowania się sprzedającego do wezwania – rzeczywiście skierować sprawę do sądu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »