Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup nieruchomości w konkubinacie

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-09-29

Żyję w konkubinacie – mój partner czeka na rozwód, ma ustanowioną notarialnie rozdzielność majątkową. Planujemy za miesiąc kupić dom o wartości ok. 500 tys. zł. Mój wkład jest na poziomie 150 tys. zł, on wnosi większość. Z pierwszego małżeństwa ma dwoje dzieci. W jaki sposób mogę się zabezpieczyć przed ewentualnymi problemami? Czy w akcie notarialnym powinniśmy zaznaczyć wielkość wkładów? Czy istnieje jakaś forma zabezpieczenia i ominięcia zachowków? Czy partner może mi darować swój wkład, jaki wniósł w zakup nieruchomości? Planujemy się pobrać, czy po ślubie może mi darować lub sprzedać pół domu? Chodzi mi o najbardziej korzystną formę przekazania – biorąc pod uwagę kwestie podatkowe. Jak rozwiązać kwestie finansowe związane z urządzaniem domu? Chcemy je regulować na bieżąco – czy muszę na wypadek problemów zbierać dowody finansowe, za które rzeczy ja zapłaciłam?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przypadku zakupu nieruchomości przez Panią i konkubenta są w zasadzie dwie możliwości: albo kupicie Państwo nieruchomość właśnie w częściach ułamkowych albo jedno z Państwa powiedzmy pożyczy drugiemu brakującą kwotę i tylko jedno z Państwa zostanie właścicielem nieruchomości.

Wyjaśnię, iż w polskim prawie istnieją dwa rodzaje współwłasności tzw. łączna – bezudziałowa i taka powstaje na przykład z mocy prawa pomiędzy małżonkami, jeśli nie zawrą intercyzy oraz ułamkowa, gdy właśnie 2 osoby postanowią nabyć nieruchomość.

Jeżeli Państwo oświadczycie przez notariuszem, że nabywacie Państwo nieruchomość na współwłasność, on to już jako profesjonalista prawidłowo w akcie notarialnym zapisze.

Pyta też Pani, czy istnieje jakaś forma zabezpieczenia i ominięcia zachowków? Nie wiem, jaka jest Pani wiedza na ten temat, ale w najczęstszej formie zachowek przysługuje spadkobiercom ustawowym, którzy zostają wyłączeni od dziedziczenia, albowiem spadkodawca sporządzi testament, w którym powoła innego spadkobiercę. Zgodnie z treścią art. 991 Kodeku cywilnego – zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek). Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Pozbawić zachowku można w zasadzie tylko jednym sposobem – poprzez wydziedziczenie uprawnionych w testamencie. Mówi o tym art. 1008 K.c., stanowiąc, że spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Przyczyna taka musi być wyraźnie wskazana w testamencie.

Natomiast wyjaśnię, że dzieci Pani konkubenta nie będę dziedziczyć nigdy Pani części nieruchomości, to nabędą ewentualnie Pani spadkobiercy.

Pyta Pani, czy partner może darować Pani swój wkład, jaki wniósł w zakup nieruchomości.

Otóż nie mówimy o wkładach, a o udziałach w nieruchomości, a więc jeśli będzie on miał na przykład 1/2 części nieruchomości, to taką częścią może rozporządzać poprzez sprzedaż czy darowiznę.

Raczej darowizna będzie korzystniejsza, z racji kwot wolnych, niższych stawek podatkowych itd.

Pani, jako żona, będzie zaliczała się do I grupy podatkowej, które to zaliczenie niesie za sobą korzyści podatkowe w postaci: wyższej kwoty wolnej od podatku – 10 278 zł oraz opodatkowaniu niższą stawką. Mówi o tym art. 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który brzmi:

Art. 15. 1. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:

Kwoty nadwyżki w zł

PODATEK WYNOSI

ponad

do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

10 278

3%

10 278

20 556

308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556

822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

10 278

7%

10 278

20 556

719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556

1 644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

10 278

12%

10 278

20 556

1 233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556

2 877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

W zakresie ostatniego pytania o kwestie związane z urządzaniem domu, proszę koniecznie kolekcjonować wszystkie rachunku dla swojego bezpieczeństwa, zgodnie bowiem z art. 207 K.c. pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Tak więc w przypadku ewentualnego sądowego zniesienia współwłasności te nakłady, na żądanie drugiej strony, rozlicza się, więc bardzo ważnym jest, aby móc ich poniesienie udokumentować.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Ograniczenia prawne w posiadaniu działki w ROD

Przed zbliżającą się emeryturą chciałbym kupić domek na wsi blisko jeziora. Mam ciekawą ofertę kupna, ale domek jest położony na terenie ROD....

Eksmisja osoby przebywającej w szpitalu

Mój tata ma wyznaczoną eksmisję na piątek. O eksmisji dowiedział się od pani z opieki społecznej. Otrzymał również pismo, jak domniemywa od...

Moje prawa do mieszkania podważane przez rodzinę zmarłego

Po śmierci współwłaściciela mieszkania rodzina grozi podaniem do sadu o prawa do połowy mieszkania. Mieszkanie zostało mi przepisane (mam akt...

Jak prawidłowo i skutecznie zabezpieczyć zapłatę za sprzedaż działki deweloperowi?

Jak prawidłowo i skutecznie zabezpieczyć zapłatę za sprzedaż działki deweloperowi? Jego propozycja to: 1. zadatek 10% kwoty przy podpisaniu umowy...

Zakup działki od miasta i pojawienie się poprzedniego właściciela

Kupiłem od miasta na przetargu działkę budowlaną. Mam oczywiście akt notarialny i założoną księgę wieczystą. Po pewnym czasie znalazł się...

Kara za zwłokę w zaktualizowaniu wpisów w KW

Chciałabym dodać współwłaścicieli w księdze wieczystej. W postanowieniu sądu (sprawa spadkowa) widnieje moje panieńskie nazwisko. Czy mogę...

Zgoda współwłaścicieli na dzierżawę

Jestem właścicielem 4/6 działki z domkiem. Czy mogę wydzierżawić te 4/6 na 25 lat bez konieczności uzyskania zgody właścicieli 2/6?

Wydzielenie fragmentu korytarza i zniesienie współwłasności

Mam wydzielone mieszkanie z zasobów SM. W akcie notarialnym mam przydzielone 7,1 m 2 powierzchni pomieszczeń wspólnych. Mam również wpis do...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »