Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zadośćuczynienie za niewykonanie usługi na czas

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 2017-10-09

Prowadzę biuro tłumaczeń. Mój klient zamówił tłumaczenie z datą realizacji na wczoraj, niestety tłumacz, któremu zleciłem wykonanie tłumaczenia (prowadzi własną działalność) nie wywiązał się z usługi i nie dostarczył mi do tej pory tekstu. Wysłał mi tylko wczoraj rano maila, że posiada już tłumaczenie, tylko musi go skorygować i że wyśle je tego samego dnia do godz. 18, czego nie zrobił. Wysyłałem mu upomnienia mailem oraz SMS i próbowałem się dodzwonić, jednak nie odbiera. Umowa, jaką z nim zawarłem, polegała jedynie na przesłaniu mu tekstu do tłumaczenia z umówieniem się na termin i cenę całości. Proszę o informację, czego mogę domagać się od tłumacza, w jaki sposób powinienem postąpić, aby nie być stratnym. Proszę o informacje czy za to niewykonanie usługi na czas mogę domagać się zadośćuczynienia. Niestety mój klient nie otrzymał tłumaczenia na czas, a ja nie mam nawet jednego przetłumaczonego zdania.

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Uczciwe podejście do klienta, dziękuję. Z wyrazami szacunku.
Krzysztof, 69 lat, inż., emeryt.
Dobra i fachowa i zrozumiała odpowiedź.
Wiesław, 62 lata, fotograf
Bardzo szybka i treściwa odpowiedź
Sandra
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Muszę teraz czytać to \"ze zrozumieniem\".
Lena, sekretarka, 41 lat
Bardzo dziękuję
Barbara
Szybko i profesjonalnie. Dziękuję
Michał, socjolog, 45 lat
Po otrzymaniu wyceny pomyślałam - hmmm drogo. Jednakże szybko zmieniłam zdanie gdy tylko otrzymałam odpowiedz na moje pytanie. Odpowiedz szybka szczegółowa, czytelna i zrozumiała. Wątpliwości wyjaśniane błyskawicznie. Pani Kasiu dziękuje, pozdrawiam
Justyna
Jestem bardzo zadowolona, zaskoczona szybkością, ciesze się, że mogłam zadać pytania dodatkowe.
Małgorzata, 34 lata, biolog
Bardzo dziękuję za szybką konkretną odpowiedź. Jestem zadowolona z Państwa pomocy.
Małgorzata, nauczyciel, 57 lat
Szybka reakcja panelu eporady24 w sytuacji , gdzie odpowiedź na miliony pytań rodzących się w głowie a czas w danym momencie jest cenniejszy od sztabki złota :-) 
 
Barbara
Odpowiedź pojawiła się szybko i była wyczerpującą i spersonalizowana. Cena zaskakująco niska. Świetnie działający serwis, wygodne sposoby płatności, wszystko fantastycznie zorganizowane. Z góry wiadomo ile się zapłaci, więc nie ma obaw, że konsultacja będzie kosztowna. Każdemu polecam, zwłaszcza jak ktoś ceni sobie możliwość załatwiania spraw mejlowo i sprawnie.
Emilia, 25 lat, farmaceuta
Bardzo dziękuję za wyczerpująca odpowiedź:) pozdrawiam
Joanna, mgr ekonomii, 46 lat
Bardzo solidny i szybki serwis 7 dni w tygodniu, zwłaszcza dla kogoś kto przebywa za granica.
Artur
Wszystko super. Serdecznie polecam. Dziękuję za wyczerpującą poradę.
Marian, 61 lat
Wyczerpująca ocena. Bardzo szybka. Dobra cena.
Maria
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Jest ona dla mnie zrozumiała i czytelna. 
Barbara
Dziękuję za wyczerpującą informacje i krótki czas oczekiwania na odpowiedź co często ma istotne znaczenie. 
Wiesław, lekarz, 58 lat
Opinia jest bardzo wyczerpująca, dokładna, obszerna, a prawnik wykazał się doskonałą znajomością psychiki i wczuł się w sytuację klienta. W analizie otrzymałam odpowiedzi nawet na niezadane jeszcze pytania. Odpowiedź na zapytanie otrzymałam bardzo szybko. Bardzo dziękuję i polecam tę formę porad prawnych.
Magdalena, 58 lat, nauczyciel
Profesjonalnie i szybko i niedrogo. 
Teresa, 60 lat
Polecam bardzo pomocna strona.
Adam, fizjoterapeuta, 28 lat
Bardzo dziękuję za bardzo szybką i klarowną odpowiedź. Szkoda, że przepisy prawa, w opisanej sytuacji, nie ujmują problemu na tyle jednoznacznie, że mógłbym mieć pewność jak sprawy się potoczą. 
Wojciech, elektronik, 72 lata
Odpowiedzi są wyczerpujące. Polecam
Małgorzata, 56 lat
Wszechstronna analiza problemu, wysoki poziom wiedzy eksperckiej, dostępność usługi także w dni ustawowo wolne od pracy
Jacek, przesiębiorca
Szybko. Sprawnie. Wyczerpująco.
Krzysztof
W moim przekonaniu podawanie art i paragrafów w danej sprawie bardzo dobrze objaśnia sprawę bo można się na nie powołać. Po za tym otrzymałam wskazowki o moich prawach i jak mogę wpływać na przebieg swojej sprawy.
Genowefa
Bardzo dziękuję po raz kolejny za profesjonalną pomoc i cierpliwość.
Przemysław
Dziękuję za wyczerpujacą odpowiedz, która bardzo pomogła.
Anna
Dziękuję za szybką, wyczerpującą odpowiedź na nurtujące mnie wątpliwości. Korzystałam już z usług Państwa Firmy jestem bardzo usatysfakcjonowana. Polecam Państwa usługi .
Halina, ekonomista
Jak dla mnie usługa została wykonana z prawdziwym profesjonalizmem i bardzo po ludzku. Nie czułam się jak petent tylko jak człowiek któremu poświęcono czasu tyle ile potrzebowałam. Informacje zostały przekazane w sposób przystępny, jasny i cierpliwy. 
Dorota, ekonomista, 62 lata
Jestem pod dużym wrażeniem. Wiedza, duży wkład pracy, cena - bardzo uczciwe. 
Jacek

Umowa o sporządzenie tłumaczenia to umowa o dzieło. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 Kodeksu cywilnego, dalej: K.c.). Umowa ta nie wymaga dla swej ważności formy pisemnej, może być zawarta w dowolnej formie, także ustnej, a nawet dorozumianej. Umowa dochodzi do skutku, gdy strony uzgodnią wszystkie jej istotne elementy (tu: obowiązek wykonawcy wykonania tłumaczenia + wynagrodzenie).

W Państwa przypadku tłumacz zobowiązał się do wykonania tłumaczenia w określonym terminie, Pan do uiszczenia zapłaty w określonej wysokości. Zgodny zamiar stron co do zawarcia umowy, a być może i jej warunków można u Państwa rozeznać zapewne na podstawie korespondencji mailowej, być może korespondencji SMS (jest to istotne w kontekście udowodnienia przez Pana istnienia i warunków umowy).

Zgodnie z art. 635 K.c. – jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem dzieła lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Przyjmuje się, że tym bardziej może od umowy odstąpić już po upływie terminu do wykonania dzieła. Aktualnie zatem ma Pan uprawnienie do odstąpienia od umowy nawet bez wyznaczenia terminu dodatkowego. W przypadku odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą. Zgodnie z art. 494 par. 1 K.c. strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. W Państwa przypadku, ponieważ tłumacz nie dostarczył tłumaczenia, a Pan nie uiścił zapłaty, odstąpienie od umowy powodowałoby jedynie to, że wzajemnie Państwo nie będą już wobec siebie zobowiązani do wykonania umowy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Niezależnie jednak od tego, czy odstąpi Pan od umowy, przysługują Panu określone uprawnienia z tytułu nienależytego wykonania dzieła bądź jego niewykonania.

Zgodnie z art. 354 K.c.:

„Art. 354. § 1. Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.

§ 2. W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel.”

Treścią zobowiązania tłumacza było wykonanie tłumaczenia w określonym terminie. Przekraczając ten termin, w istocie tłumacz nie wykonał zobowiązania.

Na mocy art. 471 dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W przypadku tłumacza nie ma argumentów, by stwierdzić, że nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie – to opóźnienie jest bowiem prawdopodobnie spowodowane błędną oceną własnych możliwości wykonania tłumaczenia w podanym terminie. Wobec tego z racji przekroczenia terminu umownego, które już nastąpiło, tłumacz będzie odpowiedzialny za szkodę, którą poniósł Pan przez to, że nie wykonał zobowiązania zgodnie z jego treścią.

Szkodą jest uszczerbek majątkowy, na który składają się strata i utracony zysk (art. 361 § 2 K.c.). Stratę stanowić mogą wydatki, które poniósł zamawiający na zrekompensowanie szkody. W Pana wypadku szkodą mogą być np. kary umowne, które Pan zapłaci z uwagi na niewywiązanie się z zobowiązania wobec swojego kontrahenta. Jeśli kontrahent odstąpi od umowy i nie zapłaci, szkodą będzie utracone wynagrodzenie.

Żeby skutecznie zrealizować roszczenie o odszkodowanie musiałby Pan dowieść:

  • niewykonania zobowiązania (tu nie będzie to stanowiło większego problemu – tak korespondencja mailowa, jak i SMS-owa dowodzi, że tłumacz nie wykonał jeszcze zobowiązania. Powinien Pan jednak dysponować dowodem, jaki termin został ustalony;
  • poniesienia szkody majątkowej i wysokości tej szkody (tu może Pan wskazać, że szkodę będzie stanowiła kara umowna, którą musi zapłacić, gdyż z powodu zwłoki tłumacza sam nie mógł Pan wywiązać się z podjętego przez siebie zobowiązania, koszt wykonania strony przez kogoś innego);
  • adekwatnego związku przyczynowego między niewykonaniem zobowiązania a powstaniem szkody.

To na Panu będzie spoczywał ciężar dowodu co do tych okoliczności (art. 6 K.c., art. 232 K.p.c.).

Zgodnie z art. 474 zd. 1 K.c. dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Pan za pomocą tłumacza wykonuje zobowiązanie względem osoby trzeciej, z którą umówił się również na określony termin przedłożenia pracy tłumacza. Oczywiście mając na względzie zasadę swobody umów, dopuszczalne jest takie umówienie się, o ile treść umowy z tłumaczem nie stoi temu na przeszkodzie. Jeśliby w tamtej, pierwotnej umowie z osobą trzecią zastrzeżono kary umowne na wypadek opóźnienia, będzie Pan zmuszony je zapłacić, jeśli nie przedstawi pracy, którą tłumacz miał wykonać. Na podstawie zacytowanego art. 474 zd. 1 K.c. ponosi Pan odpowiedzialność wobec osoby trzeciej także za opóźnienie tłumacza, któremu Pan zlecił wykonanie. Niewykonanie zobowiązania, tj. nieprzedłożenie dzieła w terminie, bezpośrednio spowoduje zatem poniesienie szkody po Pana stronie w postaci straty, którą Pan poniesie przez zapłatę kary umownej. Jeśli rzeczywiście osoba trzecia obciąży Pana karą umowną, a Pan tę karę zapłaci (tu okoliczność, czy szkodę stanowi już sam dług, czy dopiero poniesione koszty, jest w doktrynie i orzecznictwie sporna), może Pan żądać zwrotu zapłaconej kwoty.

Może Pan także obciążyć tłumacza kosztami zastępczego wykonania tłumaczenia, ale tylko w określonych wypadkach. W Kodeksie cywilnym wyraźnie wskazano przypadki, w których można powierzyć zastępcze wykonanie zobowiązania.

Przy umowie o dzieło taką możliwość przewiduje art. 636 § 1 K.c.: „Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. Taki przypadek u Pana nie zachodzi, bowiem nie kwestionuje Pan sposobu wykonywania dzieła.

Ponadto możliwość zlecenia zastępczego wykonania została przewidziana w art. 480 K.c.: W razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika (§ 1). W wypadkach nagłych wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, wykonać bez upoważnienia sądu czynność na koszt dłużnika lub usunąć na jego koszt to, co dłużnik wbrew zobowiązaniu uczyni (§ 3).

W Pana przypadku, o ile nie zachodzi wypadek nagły (choć upływający termin, za który dłużnik odpowiada karą umowną, może być za taki uznany), musiałby Pan zwrócić się do sądu, by ten upoważnił do wykonania czynności na koszt tłumacza. Nie mogę wykluczyć, że sąd przychyliłby się do stanowiska, że jest to przypadek nagły i Pan zleci zastępcze wykonanie, udowadniając następnie, że zgodnie z art. 480 § 3 miał do tego prawo. Ma Pan więc możliwości, aby zrealizować także tę możliwość.

Trzeba nadmienić, że jeśliby zlecił Pan wykonanie tłumaczenia na koszt tłumacza, w istocie wciąż tłumacz jest zobowiązany do spełnienia świadczenia na rzecz Pana – nie może bowiem być tak, że tłumacz niejako poprzez zastępcze wykonanie zapewnia spełnienie własnego świadczenia, a druga strona swojego świadczenia nie wykonuje. W takim wypadku tłumacz mógłby żądać zapłaty umówionego wynagrodzenia, co zapewne skończyłoby się tak, że potrącilibyście Państwo wzajemnie koszty wynagrodzenia i zastępczego wykonania. Gdyby te drugie okazały się wyższe, tłumacz musiałby dopłacić różnicę.

Jeśliby nie korzystał Pan z możliwości zastępczego wykonania, może Pan niejako poza podanymi przepisami zlecić wykonanie strony innej osobie i jej zapłacić. Gdyby jednak z racji tego, że musiał Pan zlecić wykonanie dzieła w terminie dużo krótszym niż zazwyczaj, został obciążony wyższą niż normalnie ceną, mógłby Pan dochodzić od tłumacza tej różnicy jako szkody, którą poniósł Pan przez niewykonanie jego zobowiązania w terminie. Oczywiście źródło takiej różnicy w cenie należałoby udowodnić.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Sprzedaż samochodu z wadami

Dwa tygodnie temu sprzedałem samochód, informując klienta o wadach tego samochodu (między innymi o tym, iż pojazd spala olej). Cena auta była niższa wobec innych ogłoszeń o około 2000-3000 zł. Klient po 10 dniach stwierdził, że naprawa silnika kosztuje 2000 zł i żąda ode mnie połowy wartości za naprawę, i na dodatek grozi, że jak nie zapłacę to odda sprawę do sądu. Co zrobić w takiej sytuacji?

Co zrobić gdy sprzedawca sprzedał innej osobie zakupiony towar?

W maju br., podczas pobytu w Polsce kupiłem 4 kręgi studzienne za kwotę 1000 zł, zapłaciłem kartą (zeszły ze stanu w komputerze). Jednak wtedy sprzedawca miał zepsuty samochód dostawczy i nie mógł mi ich od razu dostarczyć, a ja zaraz wyjeżdżałem. Umówiliśmy się, że dowiezie mi je, kiedy będę następnym razem. Od tygodnia jestem w Polsce, zaraz po przyjeździe udałem się do tego sklepu z prośbą o dostarczenie kręgów i spotkała mnie niemiła niespodzianka – po moich kręgach ani śladu, po prostu sprzedawca sprzedał je drugi raz innej osobie. Co mam zrobić w tej sytuacji? Nie chcę zwrotu pieniędzy, zależy mi na tych kręgach.

Jak przekazać mieszkanie znajomej?

Jestem żonaty, ale mam z żoną rozdzielność majątkową. Chciałbym darować mieszkanie mojej znajomej, która również jest mężatką. Mieszkanie zakupiłem po ustanowieniu rozdzielności majątkowej z moich środków finansowych. Jak przekazać to mieszkanie znajomej?

Wycofanie się z transakcji sprzedaży samochodu

Sprawa dotyczy wycofania się z transakcji sprzedaży samochodu. Otrzymałem przelewem zadatek (2 tys. zł) tytułem zakupu – z informacją o cenie za samochód, z którą się nie zgadzam. Dlatego chcę wycofać się z tej transakcji. Czy mogę to zrobić i czy muszę zwrócić podwójną wartość zadatku? Rozmowa dotycząca transakcji została przeprowadzona telefonicznie.

Klient nie zapłacił, a żąda zapłaty za usunięcie usterek, co robić?

Problem dotyczy zlecenia, które obejmowało montaż ścian i sufitów GK. Kontrahent nie uregulował zapłaty za usługę, za to zażądał usunięcia usterek. Obecnie żąda zapłaty za usunięcie usterek przez jego pracowników. Czy ma do tego prawo, jeżeli wcześniej nie wywiązał się z warunków umowy – brak zapłaty za fakturę wystawioną na podstawie protokołu odbioru robót, który sam sporządził i podpisał?

Problem z wykonawcą ocieplenia domu

Mam problem z wykonawcą ocieplenia domu, z którym niestety nie mam żadnej umowy. Wykonawca wykonał dla mnie do tej pory kilka prac i byłem zadowolony z jego pracy. W tym roku dałem mu do wykonania ocieplenie mojego domu. W połowie prac zapłaciłem mu całość pieniędzy, które były ustalone za wykonanie pracy. Niestety pewnego dnia wykonawca odszedł z budowy i już nie wrócił. Na początku odbierał telefony i mówił, że za 2-3 tygodnie dokończy. W tej chwili nie mogę się do niego dodzwonić. Mam jedynie jego przybliżony adres zamieszkania. Czy w takiej sytuacji mam szansę na jakiekolwiek odzyskanie pieniędzy?

Odsetki za opóźnienie zapłaty za usługę a kara umowna

Nasza firma podpisała z pewną firmą umowę na usługę remontu urządzenia. W umowie zawarty został zapis, że w przypadku gdy kontrahent nie zapłaci nam w terminie należności, przysługują nam kary umowne w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki. Teraz szef tej firmy twierdzi, że ów zapis w umowie jest nieskuteczny, ponieważ za brak terminowego świadczenia pieniężnego można wyłącznie otrzymać odsetki ustawowe. Czy tak jest w istocie?

Zagubiony weksel in blanco

Moja mama kupiła dwa komplety garnków na pokazie – podpisała dwie umowy i dwa weksle in blanco. Następnie odstąpiła od jednej umowy i odesłali jej jeden weksel i umowa została anulowana. Gdy chciała spłacać raty z drugiej umowy okazało się, że druga umowa jest też rozwiązana, a firma została zamknięta. Co teraz zrobić z tym drugim wekslem? Gdzie można szukać zagubionego weksla in blanco?Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »